Program-/testregler

Alla program eller tester i testbas måste följa följande regler:

Test Base-mappar

Följande mappar används av Test Base-infrastrukturen:

 • %SYSTEMDRIVE%\USL
 • %SYSTEMDRIVE%\EtlExport
 • %SYSTEMDRIVE%\Ffmpeg
 • %SYSTEMDRIVE%\Monitoring
 • %SYSTEMDRIVE%\powershell-yaml
 • %SYSTEMDRIVE%\ProcMon
 • %SYSTEMDRIVE%\PSTools
 • %SYSTEMDRIVE%\TokenProviderTool
 • %SYSTEMDRIVE%\USLPowershellModules
 • %SYSTEMDRIVE%\UtcUtil
 • %SYSTEMDRIVE%\WPT
 • %SYSTEMDRIVE%\WULogs

Viktigt

Undvik följande:

 • Blockera körningen av alla processer från dessa mappar. Om programmet är ett program mot skadlig programvara konfigurerar du programinstallationen så att alla processer från dessa mappar inte kan tillämpas.
 • Ändrar någon av dessa mappar.

Testa registernycklar för bas

Programmen/testerna bör inte radera eller ändra några registernycklar relaterade till:

 • Windows telemetrinivå
 • Tar bort TLS 1.2