Maskin- och programvarukravHardware and software requirements

Privileged Access Management har inga maskinvarukrav förutom för de underliggande programvaruplattformarna.Privileged Access Management has no hardware requirements beyond those of the underlying software platforms. Kontrollera att du har tillräckligt med minne och diskutrymme, och är ansluten till nätverket.Just make sure you have sufficient memory or disk space, and network connectivity.

Viktigt

Den här artikeln innehåller minimikraven för en grundläggande distribution.This article provides the minimum requirements for a basic deployment. Det är inte avsedd att demonstrera prestanda, skalbarhet och hög tillgänglighet.It is not intended to demonstrate performance, scalability, or high availability. Den representerar inte en rekommenderad distributionstopologi för stora företag och produktionsmiljöer.It does not represent a recommended deployment topology for large enterprises or production environments.

Installera från programvarupaketInstalling from software packages

Följande programvara kan laddas ned från TechNet Evaluation Center eller MSDN:The following software can be downloaded from TechNet Evaluation Center or MSDN:

  • Microsoft Identity Manager 2016Microsoft Identity Manager 2016
    • Tjänst och portal: innehåller installationsprogrammet för MIM-tjänsten, MIM-portalen och PAM-scenariotService and Portal: contains the installer for MIM Service and MIM Portal and for the PAM Scenario
    • Tillägg: innehåller installationsprogrammet för PowerShell-cmdletar för begäranAdd-ins and Extensions: contains the installer for the requestor PowerShell cmdlets

Följande programvara kan laddas ned från GitHub:The following software can be downloaded from GitHub:

Programvara som krävsRequired software

  • Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
  • Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise
  • SQL Server 2012 Service Pack 1 eller SQL Server 2014SQL Server 2012 Service Pack 1 or SQL Server 2014

UtvärderingsprogramvaraEvaluation software

Om du inte har licenser för Windows, SQL Server eller Windows Server kan du ladda ned utvärderingsversioner.If you do not have licenses for Windows, SQL Server, or Windows Server you can download evaluation versions.

TechNet Evaluation CenterTechNet Evaluation Center

Microsoft Download CenterMicrosoft Download Center

MaskinvarukravHardware requirements

För PAM-komponenter hänvisas du till systemkraven för programvaruprodukterna.For each component of PAM, refer to the system requirements of the software products.

För CORPDC:For CORPDC:

For CORPWKSTN:For CORPWKSTN:

För PRIVDC:For PRIVDC:

För PAMSRV:For PAMSRV: