Access-länkad tabell till en SharePoint-lista returnerar #Deleted

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

När du öppnar en länkad tabell i Access som är länkad till en SharePoint-lista visas resultatet som #Deleted.

Det här problemet uppstår om följande villkor är sanna:

 • Access-databasen använder följande cachelagringsalternativ under Access-> alternativ > aktuell databas:
  • Använd ett cacheformat som är kompatibelt med Microsoft Access 2010 och senare väljs.
  • Ingen cacheminne rensas.
 • Den länkade tabellen innehåller ett eller flera PM-fält.

Lösning

Använd någon av följande metoder för att lösa problemet:

 • Ändra cachelagringsalternativen till något av följande:
  • Avmarkera alternativet Använd det cacheformat som är kompatibelt med Microsoft Access 2010 och senare .
  • Markera både alternativet Använd cacheformatet som är kompatibelt med Microsoft Access 2010 och senare och Cachelagra aldrig.
 • Använd makroinstruktionen ImporteraSharePointList till att länka till en SharePoint-vy av listan som inte innehåller PM-fälten.