[SDP 3] [b4abb87b-898d-4e51-b723-4151ec94c452] Diagnostik för Microsoft Access-support

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Ursprungligt KB-nummer:   2678469

Sammanfattning

SDP-manifestfilen (Microsoft Office Access Support Diagnostics Platform) är utformad för att samla in relevanta loggfiler, registernycklar, klientnätverkskonfiguration, programloggar och viktig filinformation för att felsöka vanliga supportproblem. Dessutom testas en serie konfigurationskontroller för att avgöra om du stöter på villkoret som anges av kontrollen.

Den här artikeln innehåller information om de data som samlas in av Diagnostiken för Microsoft Office Access Baseline.

Diagnostiken som beskrivs i den här artikeln kan användas i följande versioner av Windows:

  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows 8

När du kör diagnostiken uppmanas du att skicka ett meddelande till dig om att programmet måste köras för att kunna samla in viss information, som i följande skärmbild:

Fråga om att köra åtkomst

Klicka bara på Hoppa över om du har startproblem (till exempel kraschar) med det valda programmet.

Anteckning

  • Alla filnamn i datainsamlingen föregås av <Computer_name> som Microsoft Support Diagnostic Tool körs på.
  • Vissa filnamn i datainsamlingen innehåller <full_path>. Det här är den fullständiga sökvägen till filen på datorns hårddisk.

Insamlade uppgifter

Tillägg installerade för Microsoft Access

Beskrivning Filnamn
TXT-fil som innehåller en lista över tillägg från tredje part {Datornamn}_3rd_party_addins.txt
TXT-fil som innehåller en lista över Microsoft-tillägg {Datornamn}_msft_addins.txt

Moduler från tredje part som körs under Microsoft Access

Beskrivning Filnamn
TXT-fil som innehåller en lista över moduler från tredje part som körs under den valda processen {Datornamn}_3rd_party_Modules.txt

Resulterande principuppsättning (RSoP) som genereras av GPResult.exe

Beskrivning Filnamn
Utdata från att köra GPResult.exe. Filen är i HTM-format {Datornamn}_GPResult.htm
Utdata från att köra GPResult.exe. Filen är i TXT-format {Datornamn}_GPResult.txt

Programlogg

Detta innehåller händelser från de senaste 15 dagarna, inklusive de som har registrerats i ytterligare format (.csv och .txt).

Beskrivning Filnamn
Export av programmets inloggningsformat .csv {Datornamn}_evt_Application.csv
Export av programmets inloggning .evtx-format; använda Loggboken för att läsa {Datornamn}_evt_Application.evtx
Export av programmets inloggningsformat (txt)-format {Datornamn}_evt_Application.txt

Systemlogg

Detta innehåller händelser från de senaste 15 dagarna, inklusive de som har registrerats i ytterligare format (.csv och .txt).

Beskrivning Filnamn
Export av systeminloggningsformatet CSV {Datornamn}_evt_System.csv
Export av programmets inloggning .evtx-format {Datornamn}_evt_System.evtx
Export av programmets inloggningsformat (txt)-format {Datornamn}_evt_System.txt

Miljövariabler

Det här är en textfil som innehåller miljövariabler och deras värden. Samma uppsättning miljövariabler är en delmängd av dem som visas genom att köra kommandot Ange vid en kommandotolk.

Beskrivning filen
Textfil som innehåller miljövariabler och deras värden {Datornamn}_EnvironmentVariables.txt

Laddade filer

Det här är en ZIP-fil som innehåller en eller flera filer som du har valt att överföra till Microsoft.

Beskrivning filen
En ZIP-fil som innehåller filen eller filerna som du valde att överföra till Microsoft {Datornamn}_File.zip

Lista över uppdateringar som är installerade på datorn

Beskrivning Filnamn
Lista över uppdateringar som är installerade på klienten i CSV-format {Datornamn}_Hotfixes.csv
Lista över uppdateringar som är installerade på klienten i .htm-format {Datornamn}_Hotfixes.htm
Lista över uppdateringar som är installerade på klienten i TXT-format {Datornamn}_Hotfixes.txt

Lista över processer som körs på datorn

Beskrivning Filnamn
Lista över processer och relaterade tjänster som körs på datorn {Datornamn}_Processes.txt

Windows-registernycklar

Det här är textfiler som innehåller exporterade nycklar från Windows-registret.

Beskrivning Filnamn
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office {Datornamn}_reg_HKCU_Office.txt
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies {Datornamn}_reg_HKCU_Policies.txt
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
{Datornamn}_reg_HKLM_IFEO.txt
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office
{Datornamn}_reg_HKLM_Office.txt

Information om nätverk

Beskrivning Filnamn
Textfil som innehåller nätverksrelaterade parametrar {Datornamn}_SMB-Info.txt
Textfil som innehåller TCP/IP-relaterad information från datorn {Datornamn}_TcpIp-Info.txt

Robust utdata för lagersökning i office

Beskrivning Filnamn
Textfil som innehåller en lista över alla installerade program för office-familjer som stöds {Datornamn}_ROIScan.log

Lista över dll-filer som körs under msaccess.exe-processen

Beskrivning Filnamn
Lista över DLL-filer som för närvarande körs under msaccess.exe-processen. filen är i CSV-format {Datornamn}_msaccess_Process.csv
Lista över DLL-filer som för närvarande körs under msaccess.exe-processen. filen är i TXT-format {Datornamn}_msaccess_Process.txt

Lista över installerade produkter

Beskrivning Filnamn
CSV-fil som innehåller en lista över alla installerade produkter på klienten {Datornamn}_Installed_Products.csv

Sammanfattning av program- och Windows-inställningar

Beskrivning Filnamn
Textfil som innehåller en sammanfattande rapport över program- och Windows-inställningar msaccess_Configuration_Summary.txt

Information om identitetsloggning

Beskrivning Filnamn
Zip-fil som innehåller två filer; MSOCredProv.txt och msoidLitTrace{guid}.txt. Dessa filer innehåller information om identitetsloggning som är relaterad till användarkontot som ansluter till tjänster som visas i avsnittet Konto i Backstage. IdentityLogging.zip

Information om installation av Klicka-och-kör Office 2013

Beskrivning Filnamn
Information om filerna i mappen \Program\Microsoft Office 15\root\vfs\programfilescommonxx86 och dess undermappar. Filer som endast samlas in på Klicka-och-kör-installationer av Office 2013. _Sym_C2R_ProgramFilesCommonx86.CSV _Sym_C2R_ProgramFilesCommonx86.TXT
Information om filerna i mappen \Program\Microsoft Office 15\root\vfs\programfilescommonx64 och dess undermappar. Filer som endast samlas in på Klicka-och-kör-installationer av Office 2013. _Sym_C2R_ProgramFilesCommonx64.CSV _Sym_C2R_ProgramFilesCommonx64.TXT
Information om konfigurationen Klicka-och-kör-konfiguration, uppdateringsprinciper och användarkonfiguration _Click-till-Run_Details.txt

Loggfiler för Microsoft Office-aviseringar

Händelser under de senaste fem (5) dagarna från loggfilerna för Microsoft Office-aviseringar.

Beskrivning Filnamn
Export av händelseloggfilen för MicrosoftOffice-aviseringar i CSV-format. {Datornamn}_evt_OAlerts.csv
Export av händelseloggfilen för MicrosoftOffice-aviseringar i EVTX-format. {Datornamn}_evt_OAlerts.evtx
Export av händelseloggfilen för MicrosoftOffice-aviseringar i TXT-format. {Datornamn}_evt_OAlerts.txt
Beskrivning (registernyckel) Filnamn
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Device
{Datornamn}_reg_Access_Devices.reg
{Datornamn}_reg_Access_Devices.txt
HKEY_CLASSES_ROOT\.accda
HKEY_CLASSES_ROOT\.accdb
HKEY_CLASSES_ROOT\.accdc
HKEY_CLASSES_ROOT\.accde
HKEY_CLASSES_ROOT\.accdr
HKEY_CLASSES_ROOT\.accdt
HKEY_CLASSES_ROOT\.accdu
HKEY_CLASSES_ROOT\.accdw
HKEY_CLASSES_ROOT\.accft
HKEY_CLASSES_ROOT\.ade
HKEY_CLASSES_ROOT\.adn
HKEY_CLASSES_ROOT\.adp
HKEY_CLASSES_ROOT\.mda
HKEY_CLASSES_ROOT\.mdb
HKEY_CLASSES_ROOT\.mde
HKEY_CLASSES_ROOT\.mdn
HKEY_CLASSES_ROOT\.mdt
HKEY_CLASSES_ROOT\.mdw
HKEY_CLASSES_ROOT\.mdz
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application.11
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application.12
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application.14
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Project
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Project.11
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Project.12
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Project.14
HKEY_CLASSES_ROOT\AccessAddin.ADE
HKEY_CLASSES_ROOT\AccessAddin.DC
HKEY_CLASSES_ROOT\AccessPW.14
HKEY_CLASSES_ROOT\AccSccHKEY_CLASSES_ROOT\AccScc.12
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOConnectObject.ADOConnectObject
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOConnectObject.ADOConnectObject.7
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Command
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Command.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Connection
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Connection.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Error
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Error.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.ErrorLookup
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.ErrorLookup.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Parameter
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Parameter.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Record
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Record.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Recordset
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Recordset.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Stream
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Stream.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOMD.Catalog
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOMD.Catalog.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOMD.Cellset
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOMD.Cellset.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Catalog
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Catalog.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Column
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Column.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Group
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Group.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Index
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Index.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Key
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Key.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Table
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Table.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.User
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.User.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000507-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000050B-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000514-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000051A-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000541-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000542-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000560-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000602-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000609-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000615-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000618-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000061B-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000061E-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000621-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000507-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{0000050B-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000514-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{0000051A-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000541-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000542-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000560-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000602-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000609-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000615-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000618-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{0000061B-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{0000061E-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000621-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3BE786A0-0366-4F5C-9434-25CF162E475E}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3BE786A0-0366-4F5C-9434-25CF162E475F}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3B83A43E-3F73-4A35-BC00-E5726F517DBF}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{039EA4C0-E696-11d0-878A-00A0C91EC756}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{dee35070-506b-11cf-b1aa-00aa00b8de95}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{dee35071-506b-11cf-b1aa-00aa00b8de95}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\TypeLib\{4AC9E1DA-5BAD-4AC7-86E3-24F4CDCECA28}\c.0\0\win32
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\TypeLib\{00025E01-0000-0000-C000-000000000046}\5.0\0\win32
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3BE786A0-0366-4F5C-9434-25CF162E475E}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3BE786A0-0366-4F5C-9434-25CF162E475F}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3B83A43E-3F73-4A35-BC00-E5726F517DBF}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{039EA4C0-E696-11d0-878A-00A0C91EC756}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{dee35070-506b-11cf-b1aa-00aa00b8de95}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{dee35071-506b-11cf-b1aa-00aa00b8de95}
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{4AC9E1DA-5BAD-4AC7-86E3-24F4CDCECA28}\c.0\0\win32
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{00025E01-0000-0000-C000-000000000046}\5.0\0\win32
{Datornamn}_reg_Access_HKCR.reg
{Datornamn}_reg_Access_HKCR.txt
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Jet
{Datornamn}_reg_Access_Jet.reg
{Datornamn}_reg_Access_Jet.txt
HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC {Datornamn}_reg_Access_ODBC.reg
{Datornamn}_reg_Access_ODBC.txt
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Access.Application {Datornamn}_reg_Access_HKCU.reg
{Datornamn}_reg_Access_HKCU.txt

Mappinnehåll som samlats in med viktiga filer för Microsoft Access

Sökväg till mapp Filnamn
%CommonProgramFiles%\microsoft shared\Office11
%CommonProgramFiles(x86)%\microsoft shared\Office11
%CommonProgramFiles%\microsoft shared\Office12
%CommonProgramFiles(x86)%\microsoft shared\Office12
%CommonProgramFiles%\microsoft shared\Office14
%CommonProgramFiles(x86)%\microsoft shared\Office14
%CommonProgramFiles%\system\ado
{Datornamn}_sym_Office11.txt
{Datornamn}_sym_Office11.csv
{Datornamn}_sym_Office12.txt
{Datornamn}_sym_Office12.csv
{Datornamn}_sym_Office14.txt
{Datornamn}_sym_Office15.csv

Sammanfattningsrapport för Access-databas

Beskrivning Filnamn
Sammanfattning av aktuell databas i TXT-format {Datornamn}_DB_Summary.txt
Beskrivning Filnamn
Sammanfattning av LLMNR-inställningar i TXT-format {Datornamn}_LLMNR.txt

Referenser

2598970 Information om Microsofts automatiska felsökningstjänster och supportdiagnostikplattform