Microsoft Office Web Apps och VMWare

Den här artikeln är skriven av Tom Tomas Bengtsson, teknisk specialist.

Flera problem uppstår när du installerar Microsoft Office Web Apps eller Office Online Server på en icke-systemenhet med hjälp av VMWare. Problemet ligger i att ställa in Cachelocation för Microsoft Office Web Apps eller RenderingCacheLocation till en plats som inte är en systemplats för enheten med funktionen HotAdd/HotPlug i VMWare.

Det finns många möjliga symptom på det här problemet, som visuellt ser ut när du visar/redigerar dokument. Du kan till exempel se följande fel i SharePoint Unified Logging Service (ULS)-loggarna.

Här är ett exempel (med ULS-posten) för det ovanliga beteende som du ser:

"Microsoft Word Online"

"Ett problem uppstod och det går inte att öppna det här dokumentet. Om det händer igen försöker du öppna dokumentet i Microsoft Word."

word-web-app-error

Här är ett exempel på vad som visas i ULS-loggarna:

03/14/2014 14:02:40.53 w3wp.exe (UTMSSP01:0x1620) 0x0BB8 SharePoint Foundation General ai1wu Medium System.IO.FileNotFoundException: The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002), StackTrace:  at Microsoft.SharePoint.SPWeb.GetList(String strUrl)   at Microsoft.SharePoint.SPWeb.get_SiteAssetsLibrary()   at Microsoft.SharePoint.Utilities.SPWOPIHost.GetHomeUrlForFile(SPFile file, Boolean isAttachment)   at Microsoft.SharePoint.SoapServer.Wopi.RunCheckFile(HttpContext context, CommonRequestData requestData, CommonResponseData responseData)   at Microsoft.SharePoint.SoapServer.Wopi.ProcessRequestCore(HttpContext context, CommonRequestData requestData, CommonResponseData responseData)   at Microsoft.SharePoint.SoapServer.Wopi.ProcessRequest(HttpContext context)   at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()   at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)   at System.Web.HttpApplication.PipelineStepManager.ResumeSteps(Exception error)   at System.Web.HttpApplication.BeginProcessRequestNotification(HttpContext context, AsyncCallback cb)   at System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNotificationPrivate(IIS7WorkerRequest wr, HttpContext context)   at System.Web.Hosting.PipelineRuntime.ProcessRequestNotificationHelper(IntPtr rootedObjectsPointer, IntPtr nativeRequestContext, IntPtr moduleData, Int32 flags)   at System.Web.Hosting.PipelineRuntime.ProcessRequestNotification(IntPtr rootedObjectsPointer, IntPtr nativeRequestContext, IntPtr moduleData, Int32 flags)   at System.Web.Hosting.UnsafeIISMethods.MgdIndicateCompletion(IntPtr pHandler, RequestNotificationStatus& notificationStatus)   at System.Web.Hosting.UnsafeIISMethods.MgdIndicateCompletion(IntPtr pHandler, RequestNotificationStatus& notificationStatus)   at System.Web.Hosting.PipelineRuntime.ProcessRequestNotificationHelper(IntPtr rootedObjectsPointer, IntPtr nativeRequestContext, IntPtr moduleData, Int32 flags)   at System.Web.Hosting.PipelineRuntime.ProcessRequestNotification(IntPtr rootedObjectsPointer, IntPtr nativeRequestContext, IntPtr moduleData, Int32 flags) 33bd837e-42a2-4d46-89cf-e992045d4964

Lösning

Den mest tillförlitliga lösningen är att avinstallera Microsoft Office Web Apps eller Office Online Server, sedan installera om (på enheten C), installera uppdateringar och återskapa servergruppen.

Du kan också använda den metod som finns i följande artikel för att komma runt problemet:

Inaktivera funktionen HotAdd/HotPlug i ESXi 5.x och ESXi/ESX 4.x-virtuella maskiner (1012225)