Tomma sidor skrivs ut oväntat i Excel

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

När du skriver ut ett kalkylblad i Microsoft Excel kan helt tomma sidor komma att skrivas ut helt oväntat.

Orsak

Det här beteendet kan inträffa i något av följande fall:

 • De enda data på en sida som är sådana att de är tomma i celler som är formaterade.

  Celler som är formaterade att visas som tomma är bland annat de med vita teckensnitt, inställningar för nollor som tomma, tre semikolon (se exempel 1 i avsnittet "Mer information" ) och så vidare.

 • En cell på sidan innehåller ett fel och fel har markerats för att skrivas ut som tomma.

 • Det finns helt tomma sidor före alla sidor som innehåller data (inklusive de två första villkoren som anges här), som skrivs ut som tomma.

 • Kalkylbladet innehåller ritobjekt som finns i oväntade områden i kalkylbladet.

 • Kalkylbladet innehåller dolda kolumner med manuella sidbrytningar

  Objekten kan vara mycket små, formaterade som vita och så vidare.

Anteckning

Sidor som innehåller dolda rader eller kolumner skrivs inte ut (om det inte finns några andra data på sidan) och inte heller mellanliggande sidor.

Lösning

Följ de här anvisningarna för att komma runt det här problemet:

 1. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

  Obs! I Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Skriv ut.

 2. Under Utskriftsintervall markerar du endast den eller de sidor som du vill skriva ut.

Mer information

Följande steg måste slutföras för båda av följande exempel:

 1. Starta Excel och skapa en ny arbetsbok.
 2. Skriv Test i cell A1.

Exempel 1: En cell är formaterad som tom

 1. Skriv Test i cell M85 och tryck på RETUR.

 2. Markera cell M85.

 3. Klicka på Celler på Format-menyn.

  Obs! I Excel 2007 klickar du på Format i gruppen Celler på fliken Start och sedan på Formatera celler.

 4. Klicka på Egen under Kategori på fliken Tal.

 5. I rutan Typ tar du bort markeringen (tryck på BACKSTEG för att radera markeringen) och skriv sedan ;;; (tre semikolon).

 6. Klicka på OK.

  Cell M85 är dold.

 7. Klicka på Förhandsgranska på Arkiv-menyn.

  Obs! I Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen, pekar på Skriv ut och klickar sedan på Förhandsgranska.

  Observera att sidan 1 inte bara innehåller data, utan också tre tomma sidor. Det här gäller även den sida som innehåller den dolda cellen och de mellanliggande sidorna.

Exempel 2: Fel är inställda på Skriv ut tom

 1. Skriv följande formel i cell M85:

  =1/0

  Du får ett felmeddelande om dividera med noll.

 2. Klicka på Utskriftsformat på Arkiv-menyn.

  Obs! I Excel 2007 klickar du på dialogruteprogrammet Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformatfliken Sidlayout.

 3. Klicka på i listrutan Cellfel som under Skriv ut på fliken <blank> Blad.

 4. Klicka på Förhandsgranska.

  Observera att sidan 1 inte bara innehåller data, utan också tre tomma sidor.