Så här avgörs det aktuella beräkningsläget i Excel

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Sammanfattning

I Microsoft Excel används samma beräkningsläge för alla dokument som öppnas för närvarande, oavsett i vilket läge de sparades.

Mer information

För att förklara hur beräkningsläget fastställs refererar den här artikeln till följande dokument:

Filnamn Typ av dokument Läge som används för att spara filen
Auto1.xlsx Arbetsbok Automatisk
Manual1.xlsx Arbetsbok Manuellt
Auto2.xlsx Arbetsbok Automatisk

Följande uttryck gäller för beräkningsläge i Excel:

 • I det första dokumentet som öppnas används beräkningsläget som det senast sparades i. Dokument som öppnas senare använder samma läge. Om du till exempel öppnar Auto1.xlsx och sedan öppnar Manual1.xlsx används automatisk beräkning i båda dokumenten (det läge som används Auto1.xlsx). Om du öppnar Manual1.xlsx och sedan öppnar Auto1.xlsx används manuell beräkning i båda dokumenten.
 • Om beräkningsläget ändras för ett öppet dokument ändras läget för alla öppna dokument. Om både Auto1.xlsx och Auto2.xlsx är öppna och du ändrar beräkningsläge för Auto2.xlsx så ändras även läget för Auto1.xlsx manuellt.
 • Alla blad som finns i en arbetsbok använder samma beräkningsläge. Om Auto2.xlsx till exempel innehåller tre kalkylblad ändras beräkningsläget för det första kalkylbladet till manuellt även läget för beräkning till manuellt i de andra två bladen.
 • Om alla andra dokument stängs och du skapar ett nytt dokument används samma beräkningsläge som för tidigare stängda dokument i det nya dokumentet. Om du använder en mall är beräkningsläget det läge som anges i mallen.
 • Om läget för beräkningen i en arbetsbok ändras och filen sparas sparas det aktuella beräkningsläget. Om du till Auto1.xlsx, Manual1.xlsx och Manual1.xlsx sparas direkt sparas beräkningsläge som automatiskt.

Styra beräkningsläge

Alla öppna dokument använder samma beräkningsläge. Du måste följa särskilda procedurer för att arbeta med dokument som använder olika beräkningslägen. Om du arbetar med Auto1.xlsx och vill öppna Manual1.xlsx i läget för manuell beräkning gör du något av följande:

 • Ange Auto1.xlsx manuellt beräkningsläge innan du öppnar Manual1.xlsx.
 • Stäng Auto1.xlsx (och andra öppna dokument) innan du öppnar Manual1.xlsx.

Det finns fyra beräkningslägen som du kan välja i Excel. De är följande:

 • Automatisk
 • Automatiskt utom för datatabeller
 • Manuellt
 • Beräkna arbetsboken innan du sparar
Läge Tid då beräkningen inträffar
Automatisk När du gör ändringar i dokumentet. Alla berörda delar av dokumentet beräknas om.
Automatiskt utom tabeller När du gör ändringar i dokumentet. Alla berörda delar av dokumentet utom tabeller beräknas om. En tabell beräknas bara om när en ändring görs i den.
Manuellt När du trycker på F9 klickar du på Alternativ menyn Verktyg, klickar på fliken Beräkning och klickar sedan på Beräkningsblad.
Manuellt/beräkna om innan du sparar När du trycker på F9 eller klickar på Beräkningsblad på fliken Beräkning på menyn Verktyg/alternativ. Beräkningen sker också varje gång du sparar filen om kryssrutan "Beräkna arbetsboken innan du sparar" är markerad under Formler > för > filalternativ.
Kryssrutan Beräkna arbetsboken innan du sparar.

Beräkna om det aktiva bladet

Om du bara vill beräkna om det aktiva bladet använder du någon av följande metoder:

 • Tryck på Skift+F9.
 • Klicka på Beräkna blad på menyn Formler i gruppen Beräkning.

Beräkna om alla öppna dokument

Om du vill beräkna om alla öppna dokument använder du någon av följande metoder:

 • Tryck på F9.
 • Klicka på Beräkna nu på menyn Formler i gruppen Beräkning.

Så här ändrar du beräkningsläge i Excel

Om du vill ändra beräkningsläge i Excel gör du så här:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.
 2. Välj det beräkningsläge du vill använda på fliken Formler.