Funktionerna DSUMMA och DANT.TILL i Excel fungerar inte med pivottabeller

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

Tänk dig följande scenario i Microsoft Excel:

 • Du skapar en tabell som innehåller två eller fler kolumner med data i ett kalkylblad.

 • Du infogar en ny pivottabell i kalkylbladet som baseras på den nya tabellens data.

 • Du anger en formel genom att använda någon av följande databasfunktioner:

  • DANLAND
  • DSUMMA
 • Du använder pivottabellens cellreferenser för databasparametern för databasfunktionen. Du använder cellreferensen för kolumnen i pivottabellen för fältparametern för databasfunktionen.

  Tänk dig följande scenario. Pivottabellen finns i cellerna C10:F20. Den riktade kolumnen är F10 och den här kolumnen har kolumnetiketten "Totalt". Den databastabell som pivottabellen baseras på finns i N1:Kv10. Villkoret för funktionen är H2:H12. Parametrarna för funktionen DANT.ANTAL är följande:

  database= C10:F20

  field= F10

  criteria= H2:H12

  Funktionen är skriven så här: DANV(C10:F20;F10;H2:H12)
  När funktionerna DANLAND och DSUMMA beräknas returnerar de i det här scenariot följande fel:

  "#VALUE!"

  Och om du använder kolumnetiketten "Summa" för fältparametern returnerar funktionerna DANSUMMA och DSUMMA även "#VALUE!" .

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom fältparametern för funktionerna DANT.TILL och DSUMMA inte kan använda en cellreferens eller en kolumnetikett för att hämta data från databastabellen. När du använder funktionerna DANVÄRDE och DSUMMA i en pivottabell kan fältparametern bara använda ett tal för att representera kolumnens position i listan. Parametern kan till exempel använda 1 för den första kolumnen, 2 för den andra kolumnen och så vidare. Använd inte citattecken runt talet.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att använda antingen en kolumnetikett eller värdet på kolumnpositionen för att identifiera kolumnen som ska användas i fältparametern.

Genom att exempelvis använda exemplet i avsnittet "Symptom" kan funktionen DANLAND skrivas om på följande sätt:

DANLAND(C10:F20;4;H2:H12)