Det tar mycket lång tid att infoga eller ta bort rader efter en anpassad sortering av många namngivna kolumner i Excel 2013

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

Du försöker infoga eller ta bort rader i ett Kalkylblad i Microsoft Excel 2013. Det gör du när du har sorterat ett område som innehåller definierade namn som refererar till hela kolumner. I det här scenariot tar det mycket lång tid att infoga eller ta bort rader.

Orsak

Det här problemet uppstår på grund av de definierade namnen. Det finns över en miljon rader per kolumn i Excel 2013. Om du refererar till hela kolumnen läses alla rader i kolumnen in i minnet när du utför en åtgärd på kolumnen. Därför uppstår ett prestandaproblem när du infogar eller tar bort rader efter sortering.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att skapa ett dynamiskt definierat namn på områden i stället för att namnge hela kolumnen.

Om du vill ha mer information om hur du skapar ett dynamiskt definierat område i Excel klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

830287 Skapa ett dynamiskt definierat område i ett Excel-kalkylblad