Felmeddelandet "Fel 25090" visas när du startar ett Office-program

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

När du försöker starta ett Microsoft Office 2007- eller Microsoft Office 2003-program kan du få följande felmeddelande eller ett felmeddelande som liknar följande:

Error 25090. Office Setup encountered a problem with the Office Source Engine, system error: -2147023836. Please open SETUP.CHM and look for "Office Source Engine" for information on how to resolve this problem.

Orsak

Detta inträffar när följande villkor är sanna:

  • Två personer installerade Office på samma dator.
  • Båda installationerna slutfördes med parametern AllUsers="" för att endast ange installationen för det användarkonto som installeras.
  • När båda personerna ombads ta bort filer som kopierades lokalt i slutet av installationen tog inte båda personerna bort filerna.
  • En av de två personerna har tagit bort Office.

Lösning

Du löser problemet genom att starta installationsprogrammet för Office. Gör så här:

  1. Sätt i Microsoft Office 2003 CD-skivan i cd-enheten eller dvd-enheten.
  2. Om installationsprogrammet inte startas automatiskt letar du reda Setup.exe filen på CD-skivan och dubbelklickar sedan på filen för att starta installationen.
  3. När installationsfönstret visas avbryter du installationen och svarar sedan på uppmaningarna om att avsluta installationsprogrammet.

Anteckning

Du behöver inte slutföra installationsprogrammet. Installationsprogrammet åtgärdar felvillkoret när det först anropas.