Microsoft Update och Windows Update erbjuder uppdateringar för Office-program som du inte har installerat

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

När du besöker webbplatsen Microsoft Update eller startar Windows Update för att söka efter uppdateringar för Microsoft Office-programmen kan Microsoft Update eller Windows Update erbjuda uppdateringar av program som du inte har installerat på datorn.

Du kan till exempel erbjudas en uppdatering för en Office-produkt även om du inte har den specifika Office-produkten installerad.

Dessutom kan du erbjudas en säkerhetsuppdatering för Office även om den associerade säkerhetsbulletin visar att de Office-produkter som du har installerat inte påverkas.

Om du vill söka efter uppdateringar för Office gör du något av följande:

  • I Windows 7, i Windows Vista eller på en Windows Server 2008-klient klickar du på Start, pekar på Alla program och klickar sedan på Windows Update.
  • I Windows XP eller på en Windows Server 2003-klient, se Windows Update: Vanliga frågor och svar.

Orsak

Scenario 1

Det här beteendet kan uppstå när du uppgraderar Microsoft Office-program från en Office-version till en annan.

I det här scenariot kan vissa komponenter vara kvar på datorn från den tidigare versionen. Om du till exempel installerar Microsoft Office 2003 Professional Enterprise installeras Microsoft InfoPath som standard.

När du uppgraderar till Microsoft Office Professional 2007 kan den tidigare versionen av Microsoft InfoPath lämnas kvar på datorn eftersom InfoPath inte uppgraderas av Office Professional 2007. InfoPath tas inte heller bort vid uppgraderingen.

Därför lämnas vissa Microsoft Office-komponenter kvar på datorn. När du besöker Microsoft Update eller Windows Update och söker efter uppdateringar kan det hända att komponenterna från den tidigare versionen hittas och eventuella uppdateringar för den versionen kan erbjudas till dig att installera.

Scenario 2

Det här beteendet kan uppstå när uppdateringar blir tillgängliga för komponenter som kanske inte är installerade. Det här beteendet kan också inträffa när användare väljer att inte installera vissa komponenter.

Identifieringsprogrammet för Microsoft Update eller Windows Update söker efter installerade produkter. Programmet gör rekommendationer för uppdateringar för alla installerade Office-produkter. Den engelska versionen av Microsoft Office installerar till exempel bara språkverktygen för engelska, om du inte har anpassat din installation.

När du besöker Microsoft Update eller Windows Update och sedan söker efter uppdateringar rekommenderar vi uppdateringen för det franska språkverktyget om det finns en uppdatering av det franska språkverktyget. Den här rekommendationen gäller oavsett om det franska språkverktygen är installerat.

Scenario 3

Det här beteendet kan uppstå när du installerar Microsoft Office-produkter som använder delade komponenter.

Om du till exempel installerar Project 2007 men inte Microsoft Office 2007-systemet kan du eventuellt fortfarande erbjudas en uppdatering för Microsoft Office 2007-systemet, eftersom Office-uppdateringar riktar sig mot alla produkter där en komponent ingår. På så sätt blir filerna konsekventa i alla Office-produkter. Beroende på vilken version av Office du använder delas till exempel MSO.DLL och OGL.DLL i Office-produkter. När en uppdatering gäller för MSO.DLL eller OGL.DLL, erbjuds alla Office-produkter med någon av dessa delade komponenter uppdateringen. För säkerhetsuppdateringar kan en produkt visas i säkerhetsbulletin som inte påverkas. Du kommer dock fortfarande att erbjudas uppdateringen eftersom produkten innehåller den delade komponenten.

Lösning

Lösning för scenario 1

Lös problemet som beskrivs i Scenario 1 genom att ta bort de tidigare Office-komponenter som du inte vill ha på datorn. Gör så här:

  1. Stäng alla Office-program.
  2. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.
  3. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
  4. I listan Installerade program klickar du på den tidigare versionen av Office-programmet som du inte längre vill ha på datorn och klickar sedan på Ta bort.

Lösning för scenario 2 och scenario 3

Lös problemet som beskrevs i Scenario 2 och i Scenario 3 med någon av följande metoder:

Installera den rekommenderade uppdateringen även om funktionen inte används.

Metod 2: Installera bara de uppdateringar du vill ha

Om du vill förhindra att uppdateringen installeras på datorn avmarkerar du kryssrutan för uppdateringen i resultatlistan för identifiering av Microsoft Update eller Windows Update. Installera bara de uppdateringar som du vill använda. Nästa gång du besöker Microsoft Update eller Windows Update kommer uppdateringen som du valde att inte installera att rekommenderas igen.

Anteckning

Om du använder en säkerhetsuppdatering för en komponent som inte är installerad men som ingår i din version av Microsoft Office-paketet eller en annan Microsoft Office-produkt, påverkas inte säkerheten eller prestandan av systemet.