Du kan inte redigera video eller ljud i PowerPoint om skrivbordsversionen inte är installerad

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

När PowerPoint är installerat på en Windows Server 2012- eller Windows Server 2008-dator kanske vissa alternativ för medieredigering inte är tillgängliga. Alternativen Infoga video och Infoga ljud är till exempel nedtonade.

Orsak

De Windows-komponenter som krävs för att aktivera de här funktionerna installeras inte som standard i ett serveroperativsystemet.

Lösning

Om du vill aktivera de här funktionerna måste du installera funktionen Skrivbordsupplevelse för servern. Installera skrivbordsupplevelsen genom att följa de här stegen:

  1. Starta Serverhanteraren.
  2. Leta reda på området Sammanfattning av funktioner i informationsfönstret och klicka sedan på Lägg till funktioner.
  3. I guiden Lägg till funktioner markerar du kryssrutan Skrivbordsupplevelse genom att klicka på den och klickar sedan på Nästa.
  4. Klicka på Installera.
  5. När funktionen Skrivbordsupplevelse har installerats klickar du på Stäng för att avsluta guiden Lägg till funktioner och klickar sedan på Ja för att starta om datorn.

Mer information

Mer information om funktionen Skrivbordsupplevelse finns i: