Köra ett makro automatiskt när du startar Project

Ursprungligt KB-nummer:   128622

Sammanfattning

Om du vill att ett makro ska köras automatiskt när Microsoft Project-ikonen används för att starta Microsoft Project kan du redigera kommandoraden för ikonens egenskaper så att ett projekt som innehåller ett Auto_Open-makro öppnas automatiskt vid start.

Mer information

Med följande steg körs ett Auto_Open-makro när du startar Microsoft Project genom att dubbelklicka på genvägsikonen för Microsoft Project eller genom att dubbelklicka på Microsoft Project-filen, som innehåller Auto_Open makrot.

I Project 2013 och 2010 gör du så här:

 1. Skapa ett nytt projekt.

  Anteckning

  I det här exemplet heter projektet AUTOSTART. MPP, men du kan använda alla giltiga filnamn.

 2. Visa-menyn väljer du Makron och klickar på Visa makron.

 3. Börja skriva ett nytt namn på makrot som kallas "Auto_Open" och klicka på Skapa. Fönstret Microsoft Visual Basic For Applications öppnas.

 4. I VBA-redigeraren anger du den kod som du vill köra varje gång Microsoft Project startas.

 5. På redigeringsmenyn Arkiv väljer du Spara START. MPP: gå till Arkiv-menyn och klicka på Stäng och återgå till Microsoft Project.

 6. Spara planen och stäng Microsoft Project. Nästa gång du öppnar den här planen körs Auto_Open om du svarar Ja för att aktivera makron.

  Anteckning

  Det Auto_Open makrot kan även köra andra makron. Till exempel om det bara finns ett makro i GLOBAL. MPT som kallas "MinStartup", och om det inte tar några argument kan Auto_Open det med: Makro "MinStartup".

 7. Skapa en genväg på skrivbordet för Microsoft Project. Den körbara filen kallas för WINPROJ.EXE.

 8. Högerklicka på genvägen och klicka på Egenskaper. I Mål lägger du till sökvägen till den sparade planenS START. MPP. Exempel: c:\winproj\winproj.exe c:\data\Startup.mpp och klicka på OK.

Anteckning

Det Auto_Open makrot kan även köra andra makron. Till exempel om det bara finns ett makro i GLOBAL. MPT som kallas "MinStartup", och om det inte tar några argument kan Auto_Open det med: Makro "MinStartup".

Följ anvisningarna för tidigare versioner av Microsoft Project:

 1. Skapa ett nytt projekt.

  Anteckning

  I det här exemplet heter projektet AUTOSTART. MPP, men du kan använda alla giltiga filnamn.

 2. På menyn Verktyg väljer du Makron och sedan knappen Nytt. Välj Alternativ och under Lagra makro i väljer du Aktuell projektfil.

 3. I rutan Makronamn skriver du ett Auto_Open väljer OK.

 4. Följ steg 4 till 8 ovan.

Om du inte vill ha Auto_Open makrot vid START. Om du vill köra en MPP håller du ned SKIFT-tangenten när du startar Microsoft Project.

Inget tomt Projekt1 skapas automatiskt i Microsoft Project när ikonen har ställts in att ett projekt ska öppnas automatiskt. Om du vill skapa ett nytt projekt kan du använda metoden Ny i makrot Auto_Open startmetod. MPP.

Om du vill stänga STARTUP. MPP när du har startar Microsoft Project kan du lägga till kod i Auto_Open för att stänga det. Följande rader aktiverar till exempel AUTOSTART. MPP och stäng det sedan utan att spara ändringar:

Projects("Startup.mpp").Activate
FileClose save:=pjDoNotSave