En bild eller ett objekt kanske inte visas i ett Word 2010- eller Word 2007-dokument

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

En version av den här artikeln i Microsoft Word 2000 och Microsoft Office Word 2003 finns i 285957 .

Symptom

När du öppnar ett Microsoft Office Word 2010- eller Word 2007-dokument som innehåller en bild eller ett objekt kanske bilden eller objektet inte visas. Det här problemet kan uppstå i ett dokument som innehåller en bild, en grafisk bild, ett figurobjekt eller ett annat objekt.

Orsak

Det här problemet uppstår om du använder ett alternativ för figursättningsformat än alternativet Radbryt med text med bilden eller med objektet. Och ett av följande villkor är sant:

 • Du visar Word-dokumentet i utkastvyn eller i dispositionsvyn.
 • Alternativet Visa ritningar och textrutor på skärmen är inaktiverat.
 • Alternativet Skriv ut ritningar som skapats i Word är inaktiverat.
 • Alternativet Använd utkastkvalitet är aktiverat.
  Om du använder alternativet Rad med text med bilden eller med objektet kan det här problemet uppstå om alternativet Bildplatshållare är aktiverat.

Det här problemet kan också uppstå om du har problem med grafikdrivrutinen.

Lösning

Du använder ett alternativ för figursättningsformat än alternativet "I linje med text"

Om du använder ett annat figursättningsformat än alternativet Radbryt med text använder du någon av följande lösningar.

Använd alternativet "I linje med text" Figursättningsformat

Om du vill ändra alternativet Figursättningsformat för en bild eller för ett objekt till I linje med textföljer du dessa steg, beroende på vilken version av Word som är lämplig.

Ord 2007
 1. Klicka på bilden eller objektet.
 2. Klicka på Figurbrytning i gruppen Ordna på fliken Format.
 3. Klicka på I linje med text.
Word 2010
 1. Klicka på bilden eller objektet.
 2. Klicka på Figurbrytning i gruppen Ordna på fliken Format.
 3. Klicka på I linje med text.
  När du använder alternativet I linje med text visas bilden eller objektet i valfri vy.

Om du vill använda ett annat figursättningsformat än alternativet Radbryt med text använder du någon av följande lösningar.

Ändra vyn

Det här problemet kan uppstå om du visar dokumentet i utkastvyn eller i dispositionsvyn. Du kan lösa problemet genom att visa dokumentet i någon av följande vyer:

 • Skriv ut layout
 • Fullständig skärmläsning
 • Webblayout
 • Förhandsgranska för Word 2007. För

Word 2010: Klicka på Arkivoch sedan på Skriv ut.
Word 2010- och Word 2007-dokument består av separata text- och ritlager. När du använder ett alternativ för figursättningsformat än alternativet Radbryt med text med en bild eller med ett objekt infogas bilden eller objektet i ritlagret. I Word 2010 och Word 2007 visas inte ritlagret när du visar dokumentet i utkastvyn eller i dispositionsvyn. Ritlagret visas i ett Word 2010-dokument och i ett Word 2007-dokument när du använder någon av vyerna som nämns i den här lösningen.

Aktivera alternativet Visa ritningar och textrutor på skärmen

När du aktiverar alternativet Visa ritningar och textrutor på skärmen kan du visa bilden eller objektet i vyn Utskriftslayout eller i webblayoutvyn. Om du vill aktivera alternativet Visa ritningar och textrutor på skärmen följer du dessa steg, beroende på vilken version av Word som passar.

Ord 2007
 1. Klicka på Microsoft Office-knappenoch sedan på Word-alternativ.
 2. Klicka på Avancerat.
 3. Markera kryssrutan Visa ritningar och textrutor på skärmen under Visa dokumentinnehåll.
 4. Klicka på OK.
Word 2010
 1. Klicka på Arkivoch sedan på Alternativ.
 2. Klicka på Avancerat.
 3. Markera kryssrutan Visa ritningar och textrutor på skärmen under Visa dokumentinnehåll.
 4. Klicka på OK.

Aktivera alternativet "Skriva ut ritningar som skapats i Word"

När du aktiverar alternativet Skriv ut som skapats i Word kan du visa bilden eller objektet i Förhandsgranska. Och du kan skriva ut bilden eller objektet. Om du vill aktivera alternativet Skriv ut som skapats i Word följer du de här stegen, beroende på vilken version av Word som passar din version av Word.

Ord 2007
 1. Klicka på Microsoft Office-knappenoch sedan på Word-alternativ.
 2. Klicka på Visa.
 3. Markera kryssrutan Skriv ut ritningar som skapats i Word under Utskriftsalternativ.
 4. Klicka på OK.
Word 2010
 1. Klicka på Arkivoch sedan på Alternativ.
 2. Klicka på Visa.
 3. Markera kryssrutan Skriv ut **ritningar som skapats i Word ** under Utskriftsalternativ.
 4. Klicka på OK.

Inaktivera alternativet "Använd utkastkvalitet"

När du inaktiverar alternativet Använd utkastkvalitet kan du visa bilden eller objektet i Förhandsgranska. Och du kan skriva ut bilden eller objektet. Om du vill inaktivera alternativet Använd utkastkvalitet följer du dessa steg, beroende på vilken version av Word som passar.

Ord 2007
 1. Klicka på Microsoft Office-knappenoch sedan på Word-alternativ.
 2. Klicka på Avancerat.
 3. Avmarkera kryssrutan Använd utkastkvalitet under Skriv ut.
 4. Klicka på OK.
Word 2010
 1. Klicka på Arkivoch sedan på Alternativ.
 2. Klicka på Avancerat.
 3. Avmarkera kryssrutan Använd utkastkvalitet under Skriv ut.
 4. Klicka på OK.

Du använder alternativet "I linje med text" Radbrytande format

Inaktivera alternativet "Bildplatshållare"

När du inaktiverar alternativet Bildplatshållare kan du visa bilden eller objektet i alla vyer. Om du vill inaktivera alternativet Bildplatshållare följer du dessa steg, beroende på vilken version av Word som passar din version av Word.

Ord 2007
 1. Klicka på Microsoft Office-knappenoch sedan på Word-alternativ.
 2. Klicka på Avancerat.
 3. Avmarkera kryssrutan Bildplatshållare under Visa dokumentinnehåll.
 4. Klicka på OK.
Word 2010
 1. Klicka på Arkivoch sedan på Alternativ.
 2. Klicka på Avancerat.
 3. Avmarkera kryssrutan Visa platshållare under Visa dokumentinnehåll.
 4. Klicka på OK.

Anteckning

Alternativet Bildplatshållare påverkar inte bilder eller objekt när du använder ett alternativ för figursättningsformat än alternativet Radbryt med text. Alternativet Bildplatshållare påverkar bilder och objekt när du använder alternativet I linje med text i alla vyer utom läsvyn i helskärmsläge.

Du har problem med grafikdrivrutinen

Om problemet uppstår ofta kan det bero på att du har problem med inställningarna för grafikdrivrutinen eller med inställningarna för egenskaper för Windows Visning. Om de tidigare lösningarna inte löser problemet provar du följande lösningar.

Ändra färgkvalitetsinställningen eller skärmupplösningen för den aktuella grafikdrivrutinen

Om du vill ändra färgkvalitetsinställningen följer du dessa steg, beroende på din situation.

Windows XP
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv desk.cpl och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på fliken Inställningar.
 3. Om färgkvalitetsinställningen är inställd på Högsta (32 bitar) ändrar du den här inställningen till Medel (16 bitar) och klickar sedan på OK.

Om problemet kvarstår ändrar du skärmupplösningen. Gör så här:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv desk.cpl och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på fliken Inställningar.
 3. Under Skärmupplösningflyttar du skjutreglaget åt vänster och klickar sedan på OK.
Windows Vista
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv desk.cpl och klicka sedan på OK.
 2. Om inställningen Färger är inställd på Högst (32 bitar) ändrar du den här inställningen till Medel (16 bitar) och klickar sedan på OK.

Om problemet kvarstår ändrar du skärmupplösningen. Gör så här:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv desk.cpl och klicka sedan på OK.
 2. Under Upplösningflyttar du skjutreglaget åt vänster och klickar sedan på OK.
Windows 7
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv desk.cpl och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på fliken Avancerade inställningar.
 3. Klicka på Bildskärm.
 4. Om färger är inställt på Högsta (32 bitar) ändrar du den här inställningen till Medel (16 bitar) och klickar sedan på OK.

Om problemet kvarstår ändrar du skärmupplösningen. Gör så här:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv desk.cpl och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på pilen under Upplösningoch prova en annan upplösning och klicka sedan på OK.

Ändra inställningen för maskinvaruacceleration

Windows XP
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv desk.cpl och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Avanceratpå fliken Inställningar .
 3. Klicka på fliken Felsöka.
 4. Flytta skjutreglaget åt vänster för att minska maskinvaruaccelerationen och klicka sedan på OK två gånger.
 5. När du tillfrågas om du vill starta om datorn klickar du på Ja.
Windows Vista och Windows 7
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv desk.cpl och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Avancerade inställningar.
 3. Klicka på felsöka.
 4. Om bildskärmsdrivrutinen tillåter ändringar klickar du på Ändra inställningar. Flytta skjutreglaget åt vänster för att minska maskinvaruaccelerationen och klicka sedan på OK två gånger.
 5. När du tillfrågas om du vill starta om datorn klickar du på Ja.

Skaffa ett uppdaterat grafikkort

Om lösningarna som beskrivs i det här avsnittet hjälper till att lösa problemet kontaktar du datortillverkaren för uppdaterade grafikdrivrutiner. Om du redan har uppgraderat grafikkortet kontaktar du grafikkortets tillverkare.