Word saktar ner eller slutar svara om det finns alltför spårade ändringar eller kommentarer

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

Microsoft Word blir mycket långsamt eller slutar svara om ett öppet dokument innehåller alltför spårade ändringar eller kommentarer.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om spårade ändringar i dokumentet inte accepteras eller avvisas regelbundet.

Lösning

Så här åtgärdar du problemet:

  1. Stäng alla instanser av Word.
  2. Starta om Word och öppna sedan ett nytt tomt dokument.
  3. Välj Alla markeringar i gruppen Spårning på fliken Granska.
  4. Välj Visa markeringoch ange sedan ballonger så att endast kommentarer och formatering i pratbubblorvisas .
  5. Använd Arkiv > öppen för att öppna det problematiska dokumentet.

Nu bör Word vara responsivt. Du kan nu acceptera eller avvisa alla ändringar och ta bort kommentarer.

Anteckning

Tabelländringar har den största prestandaeffekten.

Mer information

Mer information om hur du accepterar eller avvisar spårade ändringar finns i Acceptera eller avvisa spårade ändringar i Word.