Tips för DLP-policyer i Säkerhets- och efterlevnadscenter fungerar inte i OWA/Outlook

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Ursprungligt KB-nummer:   4229971

Symptom

Principtips för enhetliga principer för dataförlustskydd (DLP) som skapas i Säkerhets- och efterlevnadscenter för Office 365 fungerar inte i Microsoft Outlook eller Outlook Web App (OWA).

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom ett principtips endast kan aktiveras på någon av följande platser:

  • Säkerhets- och efterlevnadscenter
  • Exchange online

Lösning

Om du vill se tips för enhetlig DLP-princip använder du något av följande alternativ i Exchange Online:

  • Inaktivera alla transportregler som innehåller åtgärden Meddela avsändaren med en Policy Ti.
  • Ta bort åtgärden Meddela avsändaren med ett Policy Ti från alla transportregler.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.