Det går inte att söka i inaktiva postlådor i Exchange Online

Ursprungligt KB-nummer:   2898413

Problem

Du vill använda In-Place eDiscovery för att söka i innehållet i inaktiva postlådor i din Microsoft Exchange Online-organisation. Men när du har valt Ange postlådor att söka på sidan Postlådor i administrationscentret för Exchange visas inga inaktiva postlådor.

Orsak

Det här problemet uppstår om det Office 365-användarkonto som du använder för att söka är medlem i rollgruppen Identifieringshantering, men inte är medlem i rollgruppen Organisationshantering.

Lösning

Du kan komma runt problemet genom att lägga View-Only rollen Mottagare i rollgruppen Identifieringshantering.

Status

Det här är ett känt problem. Microsoft arbetar för att åtgärda problemet och publicerar mer information i den här artikeln när den blir tillgänglig.

Mer information

Mer information om inaktiva postlådor finns i Hantera inaktiva postlådor i Exchange Online.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.