IgnoreLegalHold är inte tillgängligt eller fungerar inte för Exchange Online-användarobjekt

Växeln IgnoreLegalHold anger om statusen för ett juridiskt tillstånd ska ignoreras för en användare. Den här parametern är inte tillgänglig för följande kommandon:

  • Disable-Mailbox
  • Remove-Mailbox
  • Disable-Mailuser
  • Remove-Mailuser

Om du vill ta bort eller inaktivera en postlåda som är väntad permanent tar du bort postlådan från att vara väntad. Innan du gör det kontaktar du din efterlevnadsavdelning, avdelningen för hantering av arkivhandlingar eller den juridiska avdelningen för att få förståelse för organisationens principer och krav gällande spärrade dokument. Mer information om identifiering av håll finns i Identifiera ett väntande på en Exchange-postlåda.