Beskrivning av loggningsfel i datorinstallationsverktyget för Microsoft 365

Ursprungligt KB-nummer:   2404500

Om du försöker installera uppdateringar på klientdatorer med datorinstallationsverktyget för Microsoft 365 kan det uppstå fel. När ett fel uppstår registreras ett felmeddelande i loggfilen för datorinstallationsverktyget för Microsoft 365. I den här artikeln beskrivs de felmeddelanden som du kan få och de villkor som utlöser dessa fel.

Mer information

Loggfilerna för datorinstallationsverktyget för Microsoft 365 finns på följande platser:

  • Medan datorinstallationsverktyget för Microsoft 365 körs kan du trycka på Ctrl+Skift+L för att paketera loggfilerna och spara dem på valfri plats.
  • Loggfilen finns på någon av följande platser på en dator med Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista:
    • C:\Users <User_Name> \AppData\Local\Microsoft\Office365\DesktopSetup
    • %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office365\DesktopSetup

Om du vill felsöka problem som uppdateringar som inte kunde installeras kan du visa följande loggfiler:

  • Programloggen
  • Loggfilerna i Windows Update-loggmappen

Om installationen av en uppdatering som krävs inte lyckas loggas felet i programloggen. Händelser som är relaterade till Datorinstallationsverktyget för Microsoft 365 innehåller följande text:

Som standard är den här informationen även inloggad i Windows Update-loggen. Windows Update-loggfilens plats är %windir%\WindowsUpdate.log. Windows Update-loggfilen kan innehålla information om varför en viss uppdatering inte installerades.

Datorinstallationsverktyget för Microsoft 365 kan också returnera MSI-specifika fel och felkoder som ett resultat av uppdateringarna som tillämpas. Det här är inga fel som genereras av datorinstallationsverktyget för Microsoft 365. Det här är fel som genereras av uppdateringarna. En fullständig lista över fel finns iMsiExec.exe och InstMsi.exe felmeddelanden.

Microsoft 365 Datorinstallationsfel

I följande tabell beskrivs de villkor som kan utlösa ett fel i datorinstallationsverktyget för Microsoft 365. Tabellen beskriver också det felmeddelande som har tagits emot och som registreras i loggen.

ID Content Beskrivning
AvbrytMessageDescription Om du annullerar installationen kan det hända att du inte kan ansluta till Microsoft 365. Beskrivning för dialogrutan Avbryt
AvbrytMessageTitle Vill du avbryta installationen? Rubriktext för dialogrutan Avbryt
AdminMustSignInForUpdates Datorns konto har inte de behörigheter som krävs för att uppdatera datorn. Kontakta systemadministratören för att uppdatera datorn och kör sedan datorinstallationen av Microsoft 365 igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din systemadministratör. Varningstext när en vanlig användare i Windows XP inte kan installera uppdateringar
AppConfigurationsAvailable Du kan konfigurera dina skrivbordsprogram för användning med Microsoft 365. Talar om för användaren att programkonfigurationer kan utföras utan administratörsrättigheter
CannotDownloadUpdatesDescription Det gick inte att hämta uppdateringar till din dator med Microsoft 365-datorinstallationen. Kontrollera nätverksanslutningen och proxyinställningarna och kör sedan datorinstallationen av Microsoft 365 igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din systemadministratör. Text på skärmen krav om att det inte går att ladda ned uppdateringar
CannotDownloadUpdatesTitle Det gick inte att hämta uppdateringar till din dator med Microsoft 365-datorinstallationen. Rubrik för skärmen krav om att det inte går att ladda ned uppdateringar
ConfigurationDataNotAvailableFormatString Konfigurationsdata för {0} är inte tillgängliga för närvarande. {0} är produktnamnet.
ConfigurationOptionsChanged Konfigurationsalternativen har ändrats. Verifiera dina val och välj Fortsätt. Beskrivning som finns under sidhuvudet
ConfigureAppForMigrationIncompatibleDescription Din version är {0} inte kompatibel med Microsoft 365. Det fungerar fortfarande med dina aktuella inställningar, men fungerar inte när du har gått över till Microsoft 365. Text på höger sida
ConfigureLyncDisabledDescription Det gick inte att hitta en kompatibel version av Microsoft Lync. Text i statusfönstret
ConfigureLyncDisabledTitle Det går inte att konfigurera Microsoft Lync Text i statusfönstret
ConfigureLyncUncheckedDescription Du har valt att inte konfigurera Microsoft Lync för användning med Microsoft 365. Text i statusfönstret
ConfigureLyncUncheckedTitle Microsoft Lync konfigureras inte Text i statusfönstret
ConfigureLyncUnprovisionedDescription Ditt konto har inte etablerats för Lync-tjänsten. Kontakta administratören. Text i statusfönstret
ConfigureLyncUnprovisionedTitle Det går inte att konfigurera Lync Text i statusfönstret
ConfigureOutlookDisabledDescription Det gick inte att hitta en kompatibel version av Microsoft Outlook. Text i statusfönstret
ConfigureOutlookDisabledTitle Det går inte att konfigurera Microsoft Outlook Text i statusfönstret
ConfigureOutlookTransitionNotReadyDescription Ditt Office-konto håller på att övergå till Microsoft 365. Systemadministratören kanske inte har slutfört övergångsprocessen. Kontrollera med systemadministratören att övergångsprocessen för ditt Microsoft 365-konto har slutförts innan du konfigurerar Microsoft Outlook. Beskrivning av höger panel för Outlook-konfiguration för en användare som är under övergång, men som inte är redo för Microsoft 365-konfigurationen
ConfigureOutlookUncheckedDescription Du har valt att inte konfigurera Microsoft Outlook för användning med Microsoft 365. Du kanske inte kan ta emot e-post utan Outlook Web Access. Text i statusfönstret
ConfigureOutlookUncheckedTitle Microsoft Outlook konfigureras inte Text i statusfönstret
ConfigureOutlookUnprovisionedDescription Ditt konto har inte etablerats för användning med Microsoft 365 Exchange-servrar. Kontakta administratören. Text i statusfönstret
ConfigureOutlookUnprovisionedTitle Microsoft Outlook konfigureras inte Text i statusfönstret
KonfigureraSharePointNoActionTitle Microsoft SharePoint kommer inte att konfigureras Text i statusfönstret
ConfigureSharePointUnprovisionedDescription Ditt konto har inte etablerats med Microsoft SharePoint för Microsoft 365. Kontakta administratören. Text i statusfönstret
ConfigureSharePointUnprovisionedTitle Microsoft SharePoint kommer inte att konfigureras Text i statusfönstret
DeclineEulaMessageDescription Om du avböjer licensavtalet stängs Microsoft 365 utan att nödvändiga uppdateringar installeras. Beskrivning av meddelanderutan Avböj EU-serviceavtal
ErrorAnotherInstallationInProgressTitle En annan installation körs redan på den här datorn
ErrorAnotherVersionInstalledDescription Innan installationen kan fortsätta måste du ta bort den befintliga versionen av den här produkten.
ErrorAnotherVersionInstalledTitle En annan version av den här produkten är redan installerad på den här datorn
ErrorBelowRequirementsTitle Datorn uppfyller inte systemkraven Namn på dialogrutan för minimikrav
ErrorCodeFormatString Felkod:{0} {0} är felkodnumret
ErrorConfigurationFailedDescription Det gick inte att konfigurera det här datorprogrammet. Slutför konfigurationen genom att stänga alla öppna program och köra verktyget igen. Om problemet kvarstår kontaktar du administratören för support. Beskrivning av informationsfönstret för en konfigurationsuppdatering som misslyckas
ErrorConfigurationFailedTitle Konfigurationen misslyckades Namn på informationsfönstret för en konfigurationsuppdatering som misslyckas
ErrorFailedToCreateShortcutsDescription Det gick inte att skapa någon Start-menygenväg för Microsoft 365 för stunden. Du kan komma åt tjänsten genom att gå till startsidan för Microsoft 365.
ErrorFailedToCreateShortcutsTitle Det gick inte att skapa startmenygenvägen
ErrorIncompatibleLanguageDescription Kontakta Microsoft 365-supporten om du behöver hjälp.
ErrorIncompatibleLanguageTitle Den här uppdateringen är inte tillgänglig för den plats eller det språk du föredrar
ErrorInstallationWasCanceledDescription Kontakta Microsoft 365-supporten om du behöver hjälp.
ErrorInstallationWasCanceledTitle Installationen avbröts
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeDescription Kör installationen igen. Om problemet kvarstår kontaktar du Microsoft 365 Support.
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeTitle Det gick inte att installera den här uppdateringen på datorn
ErrorInstallFolderInaccessibleDescription Starta om datorn och försök sedan installera igen. Om problemet kvarstår kontaktar du Microsoft 365 Support.
ErrorInstallFolderInaccessibleTitle Installationsmappen är full eller inte tillgänglig
ErrorInsufficientDiskSpaceDescriptionFormatString Obligatoriskt diskutrymme: {0} MB

Tillgängligt diskutrymme: {1} MBFrigör diskutrymme på datorn och välj sedan OK för att fortsätta.
Information som rör otillräcklig blankstegsvarning. {0} och {1} är heltalsvärden som visar diskutrymme.
ErrorInsufficientDiskSpaceTitle Datorn har inte tillräckligt med diskutrymme Rubrik för varningsmeddelande om otillräckligt med diskutrymme
FelMicrosoftUpdateNotAddedDescription En eller flera obligatoriska uppdateringar kan inte installeras. Om du vill installera uppdateringarna försöker du igen eller kontaktar systemadministratören.
FelMicrosoftUpdateNotAddedTitle Det går inte att komma åt en uppdatering som krävs
ErrorMissingUserConfigurationInfoDescription All information som krävs för uppdateringen kunde inte laddas ned, så uppdateringen installerades inte.
ErrorMissingUserConfigurationInfoTitle Uppdateringen installerades inte
ErrorNoInternetConnectionDescription Kontrollera Internetanslutningen och kör installationen igen.
ErrorNoInternetConnectionTitle Microsoft 365 kan inte identifiera din Internetanslutning.
ErrorNoneDescription Avsiktligt tom
ErrorNoneTitle Avsiktligt tom
ErrorNotCompatibleWithOSDescription Om problemet kvarstår kontaktar du Microsoft 365 Support.
ErrorNotCompatibleWithOSTitle Den här uppdateringen är inte kompatibel med din version av Windows
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerDescription Uppdateringen kan erhållas från Windows Update.
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerTitle Datorn kräver en uppdatering från Windows Installer-tjänsten
ErrorNotEnoughDiskSpaceDescription Skapa mer utrymme på datorn och kör installationen igen.
ErrorNotEnoughDiskSpaceTitle Datorn har inte tillräckligt med ledigt utrymme
ErrorOpeningLinkDescriptionFormatString Ett problem uppstod när webbsidan {0} öppnades i standardwebbläsaren. Kontrollera inställningarna för standardwebbläsaren och försök igen. Beskrivning av meddelanderutan. {0} är URL-adressen som inte kunde öppnas.
ErrorOpeningLinkTitle Det går inte att öppna standardwebbläsaren Meddelanderutans rubrik
ErrorOptInMuDescription Du kan inte ansluta till Microsoft Update-tjänsterna med din systemprincip, vilket innebär att vissa uppdateringar inte installeras. Kontrollera att du har behörighet att ansluta till Microsoft Update-tjänsterna eller kontakta systemadministratören för att få mer hjälp.
ErrorOptInMuTitle Din dator har inte tillåtelse att ansluta till Tjänsten Microsoft Update
ErrorRebootRequiredDescription Starta om datorn för att slutföra installationen.
ErrorRebootRequiredTitle Du måste starta om datorn
ErrorRemoteInstallationFailedDescription Logga in på fjärrdatorn och kör installationen manuellt.
ErrorRemoteInstallationFailedTitle Fjärrinstallationen misslyckades
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedDescription Villkoren i tjänstavtalet för den här uppdateringen har inte accepterats.
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedTitle Uppdateringen installerades inte
ErrorSkippedDueToPrereqFailureDescription En tidigare uppdatering kunde inte installeras, vilket hindrar den här uppdateringen från att installeras. Kör installationen igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din systemadministratör.
ErrorSkippedDueToPrereqFailureTitle Det gick inte att installera den här uppdateringen
ErrorUnknownDescription Kör installationen igen. Om problemet kvarstår kontaktar du Microsoft 365 Support.
ErrorUnknownTitle Det gick inte att installera den här uppdateringen på datorn
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledDescription Avinstallera Sign-In och försök med installationen igen.
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledTitle Den version av Microsoft Online Services Sign-In assistenten som redan körs på datorn stöds inte längre
ErrorUpdateNotApprovedDescription Om problemet kvarstår kontaktar du din systemadministratör.
ErrorUpdateNotApprovedTitle Den här uppdateringen är inte godkänd för din organisation
ErrorUpdateUponRestart Microsoft 365 försöker uppdatera datorn vid omstart.
EulaDescription Granska serviceavtalen. Om du vill fortsätta väljer du Jag accepterar. Beskrivning av EULA-skärmen
EulaLink Visa sekretesspolicyn för Microsoft 365. Text för länken EULA
EulaTitle Granska och acceptera serviceavtalen Rubrik på EULA-skärmen
FinishUpdatesFailedFormatString Uppdateringar som inte gick att installera: {0} Den här strängen skulle vara en del av en fullständig rapportlista för slutuppdateringen. Det formateras i enlighet med detta.
LoggingSaveErrorDescription Microsoft 365-datorinstallationen kunde inte skapa din Microsoft 365-installationslogg för skrivbordet. Dialogrutan Beskrivningstext för att spara fel
LoggingSaveErrorTitle Fel när Microsoft 365-installationsloggen skulle skapas Dialogrutan Rubriktext för att spara fel
MainDescriptionSomeUpdatesFailed Vissa uppdateringar kunde inte installeras. Välj en uppdatering som misslyckades om du vill ha mer information. Spara ditt arbete och starta om datorn. Om du vill fortsätta arbeta kan du välja att starta om senare. Beskrivning av vissa uppdateringar som misslyckades på skärmen
MainLinkTroubleshoot Lär dig hur du felsöker installationsfel
OfficeReleasesSupported Din version av Microsoft Office är inte kompatibel med Microsoft 365. Microsoft 365 har endast stöd för släppta versioner av Office och Office Service Pack. Uppdatera din version av Office till en version som stöds och kör sedan Microsoft 365 igen. Text i skärmen krav om Office-versioner som stöds
StatusConfigureFailed Konfigurationen misslyckades Värdet i statuskolumnen
StatusDownloadFailed Nedladdningen misslyckades Värdet i statuskolumnen
StatusInstallFailed Installationen misslyckades Värdet i statuskolumnen
UserConfigurationDownloadErrorDescription Det gick inte att hämta den information som krävs för att konfigurera datorn för Microsoft 365. Om problemet kvarstår kontaktar du Microsoft 365 Support. Beskrivning av dialogrutan för fel när det inte går att hämta användarkonfigurationsdata
UserConfigurationDownloadErrorTitle Programkonfiguration ofullständig Dialogrutan Rubrik på fel när det inte går att ladda ned användarkonfigurationsdata
UserConfigurationVersionErrorDescription Starta den senaste versionen av programmet från Microsoft Online Services-portalen. Beskrivning av feldialogrutan som anger att användaren måste köra den senaste versionen av programmet via IW-portalen (Information Worer)
UserConfigurationVersionErrorTitle Den här versionen av programmet stöds inte längre. Rubrik på feldialogrutan som anger att användaren måste köra den senaste versionen av programmet via W-portalen
WarningBelowSystemRequirements Den version av Microsoft Windows eller Microsoft Office som du använder är inte kompatibel med Microsoft 365. Text för dialogrutan systemkrav
WarningCloseApplicationsToContinueTitle Du måste stänga följande program innan Du kan konfigurera Microsoft 365: Rubrik på dialogrutan Du måste stänga. Beskrivning är en lista över programnamn.

Referenser

Mer information om problem som kan uppstå när du kör datorinstallationen av Microsoft 365 finns i Datorinstallationsverktyget för Microsoft 365kan inte ladda ned uppdateringar eller felmeddelandet "Din dator har inte tillåtelse att ansluta till tjänsten Microsoft Update".

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.