Office 365 Sway-panelen fortsätter att visas i startprogrammet även efter att den inaktiverats

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Problem

När en Microsoft Office 365-administratör inaktiverar Sway i administrationscentret för Microsoft 365 fortsätter Sway-panelen att visas i startprogrammet för Office 365 och på startsidan för Office 365.

Lösning

Microsoft har implementerat en ny Sway-tjänstplan som ska användas för att styra åtkomsten till Sway och för att visa Sway-panelen i Office 365-startprogrammet och på startsidan för Office 365. Med den nya Sway-tjänstplanen kan organisationer styra åtkomsten till Sway per användare. Om du inaktiverar Sway-tjänstabonnemanget för en användare kontrollerar du att användaren inte längre har åtkomst till Sway och att användaren inte kan se Sway-panelen i office 365-startprogrammet och på startsidan för Office 365.

Om du vill aktivera eller inaktivera Sway per användare följer du stegen i avsnittet "Aktivera eller inaktivera Sway per användare".

Anteckning

Det kan ta lite tid innan det nya Sway-abonnemanget kopplas till nya och befintliga Office 365-användare.

Organisationer som vill tvinga fram koppling av det nya Sway-tjänstabonnemanget för användare i organisationen bör följa stegen som beskrivs i avsnittet "Lösning".

Aktivera eller inaktivera Sway per användare

Aktivera eller inaktivera Sway för en viss användare i en organisation genom att följa de här stegen:

 1. I administrationscentret för Microsoft 365 bläddrar du till Användare och klickar sedan på Aktiva användare.

 2. Välj en användare i listan Aktiva användare.

 3. Klicka på Redigera under Tilldela licenser.

 4. Expandera den licens som innehåller Sway-tjänstabonnemanget.

  Anteckning

  Listan över licenser som stöds för Office 365 Sway finns i Tillgängliga licenser för Office 365 Sway.

 5. Inaktivera Sway-tjänstabonnemanget genom att avmarkera kryssrutan som är kopplad till Sway. Du kan också aktivera Sway-tjänstabonnemanget genom att markera kryssrutan som är kopplad till Sway.

  Skärmbild av sidan Tilldela licens i Office 365

Om du vill aktivera eller inaktivera Sway för en eller flera användare i en organisation eller för alla användare i hela organisationen använder du de Windows PowerShell-skript som beskrivs i Inaktivera åtkomst till tjänster med Office 365 PowerShell.

Lösning

Följ de här stegen för att komma runt fördröjningen av att associera den nya Sway-tjänstplanen till användare i en organisation:

 1. I administrationscentret för Microsoft 365 bläddrar du till Fakturering och klickar sedan på Prenumerationer.

 2. Under avsnittet Aktivt flyttar du skjutreglaget för Automatisk förnyelse till Av och växlar till På.

  Anteckning

  Genom att växla inställningen Automatisk förnyelse från Av till utlöser du uppdateringen på klientnivå som manuellt associerar det nya Sway-tjänstabonnemanget för användare.

 3. Bläddra till Tilldela licenser. Du bör se att Sway är aktiverat. Detta bekräftar att det nya Sway-tjänstabonnemanget är associerat med Office 365-användare.

  Skärmbild av licensalternativet för Sway

Anteckning

Mer information om hur du tilldelar licenser för Office 365 finns i Tilldela eller ta bort licenser för Office 365 för företag.
4. När Sway-tjänstabonnemanget har kopplats till användarna i organisationen kan du aktivera eller inaktivera Sway per användare. Det gör du genom att följa stegen i avsnittet "Aktivera eller inaktivera Sway per användare".

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.