Webbplatser förlorar SSL-certifikatbindningar på Office Online Server

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Du binder webbplatser i IIS (Internet Information Services) med hjälp av ett SSL-certifikat.
  • Office Online Server körs på servern.

När servern startas om blir certifikatet obundet från webbplatserna i det här scenariot. Det här problemet uppstår också ibland slumpmässigt. Du kan se det här problemet genom att visa bindningarna i IIS Manager.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom certifikatet inte har ett unikt fält för eget namn. Det här fältet krävs av Microsoft Office Online. Därför tar Microsoft Office Online-chefen bort bindningarna.

Fältet Eget namn måste vara unikt i arkivet Betrodda rotcertifikatutfärdare. Om du har flera certifikat som delar fältet Eget namn misslyckas skapandet av servergruppen eftersom cmdleten New-OfficeWebAppsFarm inte kan veta vilka certifikat som ska användas.

Lösning

Lös problemet genom att kontrollera att certifikatet har ett unikt fält för eget namn.

Referenser

Planera Office Online Server