Tomma hanterade mappar försvinner i Exchange Online

Om du använder hanterade mappar i Exchange Online märker du att en del av de tomma undermapparna har försvunnit. Detta är avsiktligt. När assistenten för hanterade mappar körs tas alla tomma undermappar i en hanterad mapp bort.

Om undermappen *Jagna exempelvis är tom i sökvägen som visas tar assistenten för hanterade mappar bort den:

\Managed Folders\Work in Progress\*Britta

Om alla undermappar i en hanterad mapp på den översta nivån tas bort, tas mappen på översta nivån också bort tillsammans med den associerade postlådeprincipen för hanterade mappar.

Hanterade mappar är en äldre funktion från MRM (Messaging Records Management) 1.0 som utfasades i Microsoft Exchange Server 2013. Vi rekommenderar att du inte längre använder den här funktionen.