Automatisk uppdatering för Microsoft Office är inte aktiverat

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

Som standard konfigureras installationer av Microsoft Office för att automatiskt uppdatera Office-installationen när nya uppdateringar blir offentligt tillgängliga. Men om du undersöker avsnittet Konto i Backstage kan du se att uppdateringar är inaktiverade eller att kommandot för att hantera uppdateringar är inaktiverat eller dolt. Följande bild visar till exempel att uppdateringar är inaktiverade i Backstage-vyn.

uppdateringar är inaktiverade i Backstage-vyn

Orsak

Det här problemet inträffar om uppdateringar har inaktiverats manuellt eller hanteras via grupprincipinställningar.

Lösning

Vi rekommenderar att du låter Automatiska uppdateringar vara aktiverat för Office-installationer eftersom den här konfigurationen gör att Office automatiskt kan uppdateras med de senaste korrigeringarna och säkerhetsfunktionerna. Följ stegen nedan om du vill återaktivera automatiska uppdateringar för Office.

 • Konfigurera automatiska uppdateringar manuellt

  Om Office-installationen inte hanteras av Grupprincip kan du manuellt återaktivera automatiska uppdateringar genom att följa de här stegen. Om du inte kan följa de här stegen eftersom kontrollen Uppdateringsalternativ är inaktiverad eller saknas hanteras uppdateringarna av Grupprincip.

  1. Starta ett program.
  2. Välj Kontofliken Arkiv.
   Obs! Välj Office-konto i Outlook.
  3. Till höger väljer du Uppdateringsalternativ och sedan Aktivera uppdateringar.
  4. Om du tillfrågas om du vill låta Microsoft Office göra ändringar i datorn väljer du Ja.
 • Automatiska uppdateringar som hanteras av grupprinciper

  Varning

  Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Om du ändrar registret på fel sätt kan det orsaka allvarliga problem. Innan du ändrar det bör du först säkerhetskopiera registret för att kunna återställa det om problem skulle uppstå.

  Om du inte kan följa stegen i avsnittet Konfigurera automatiska uppdateringar manuellt beror det på att kontrollen Uppdateringsalternativ är inaktiverad eller saknas på grund av en grupprincip. I följande bild visas till exempel kontrollen Uppdateringsalternativ när alternativet Aktivera uppdateringar är dolt i en grupprincip:

  Aktivera uppdateringar

  Granska de registerdata som är kopplade till grupprincipinställningarna som styr den här funktionen genom att följa de här stegen:

  1. Starta Registereditorn. Det gör du på något av följande sätt:
  • I Windows 10 eller Windows 8 trycker du på Windows-tangenten + X, väljer Kör, skriver regedit i rutan Öppna och trycker sedan på Retur.
  • I Windows 7 och Windows Vista väljer du Start, skriver regedit i rutan Starta sökning och trycker sedan på Retur. Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta skriver du lösenordet eller väljer Tillåt.
  1. Leta reda på och välj sedan följande registernyckel:

  Obs! Om den här nyckeln inte finns i Registereditorn kan du gå till Lägga till registernyckeln via principen nedan.

  Microsoft 365-program för företag, Office 2019 och Office 2016

  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\policies\microsoft\office\16.0\common\OfficeUpdate

  Office 2013

  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\microsoft\office\15.0\common\OfficeUpdate

  1. Undersök följande registervärden under nyckeln \OfficeUpdate:

  • DWORD: EnableAutomaticUpdates
   Värden:
   0 = automatiska uppdateringar är inaktiverade
   1 = automatiska uppdateringar är aktiverade

  • DWORD: HideEnableDisableUpdates
   Värden:
   1 = dölj menyalternativet för att aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar
   0 = visa menyalternativet för att aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar
  1. Om du har några frågor eller frågor om de här principinställningarna kan du kontakta domänadministratören.

Lägga till registernyckeln via princip

Registernyckeln läggs till automatiskt när du installerar ADMX-/ADML-filer. Gör så här:

Microsoft 365-program för företag, Office 2019 och Office 2016

 1. Ladda alltid ned DE SENASTE administratörsmallarna till valfri plats: Administrationsmallfiler (ADMX/ADML) och verktyget Office-anpassning för Microsoft 365-appar för företag, Office 2019 och Office 2016
 2. Välj knappen Ladda ned.
 3. Välj antingen x64- eller x86-versionen.
 4. Välj Kör och följ anvisningarna för att installera programvaran.
 5. Kopiera *.admx-filerna till mappen C:/Windows/PolicyDefinitions/.
 6. Kopiera *.adml-filerna från undermappen språk/språk (t.ex. "en-US") till mappen med respektive språk under C:/Windows/PolicyDefinitions/.

Varning

Se till att bevara samma mapp med policydefinitioner på språk som gäller för din miljö.

Office 2013

 1. Gå till sidan Administrationsmallfiler för Office 2013 (ADMX/ADML) och verktyget Office-anpassning.
 2. Välj knappen Ladda ned.
 3. Välj antingen x64- eller x86-versionen.
 4. Välj Kör och följ anvisningarna för att installera programvaran.
 5. Kopiera *.admx-filerna till mappen C:/Windows/PolicyDefinitions/.
 6. Kopiera *.adml-filerna från undermappen språk/språk (t.ex. "en-US") till mappen med respektive språk under C:/Windows/PolicyDefinitions/.

Varning

Se till att bevara samma mapp med policydefinitioner på språk som gäller för din miljö.

När du har kopierat filerna i den administrativa mallen till AD DS hittar du inställningarna för uppdateringsprinciper under Administrativa mallar för datorkonfigurationsprinciper > > > Microsoft Office 2016-uppdateringar (dator) i konsolen > grupprinciphantering. Du hittar också en beskrivning av hur du konfigurerar varje principinställning.

Mer information

Mer information om hur du konfigurerar uppdateringsinställningarna via GPO finns i Konfigurera uppdateringsinställningar för Microsoft 365-appar för företag.