Du kan inte skicka ett svar på en mötesförfrågan i Outlook

Ursprungligt KB-nummer:   3185258

Symptom

När du försöker skicka ett svar på en mötesförfrågan i Microsoft Outlook är alternativet inte tillgängligt. Knapparna Acceptera, Preliminärt och Avböj utlöser inte de förväntade listreringsalternativen Redigera svaret innan det skickas , Skicka svaret nu och Skicka inget svar.

Redigera svaret innan du skickar det, Skicka svaret nu och Skicka inget svar.

Eftersom du inte kan skicka svar får mötesorganisatören inte något svar från dig och funktionen för mötesspårning uppdateras inte som förväntat.

Orsak

Det här problemet inträffar om mötesorganisatören har lagt till dig som resurs i mötet och du är utanför domänen mötesorganisatörer.

Lösning

Du kan komma runt problemet genom att be mötesorganisatören att lägga till dig som obligatorisk eller valfri deltagare i stället för som resurs.