Så här ändrar du mappen där e-postmeddelanden och bifogade filer sparas i Outlook

Viktigt

Den här artikeln innehåller information om hur du ändrar registret. Innan du ändrar registret bör du se till att backa upp det och se till att du förstår hur du återställer registret om det uppstår problem. Mer information om hur du ska eftersom du ska administratören, återställa och redigera registret finns i Windows-registerinformation för avancerade användare.

Ursprungligt KB-nummer:   823131

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar de standardmappar som används av Outlook när du sparar e-postmeddelanden och bifogade filer.

Mer information

När du sparar e-postmeddelanden och bifogade filer i Outlook med kommandot Spara som sparas de som standard i mappen Mina dokument. Följande är den sökväg där e-postmeddelanden och bifogade filer sparas i Outlook 2003 som standard:

enhet:\Documents and Settings \ användarnamn\Mina dokument

Där enhet är den enhet där Microsoft Windows är installerat och där användarnamn är ditt användarnamn.

Du kan ändra den plats där e-postmeddelanden och bifogade filer sparas i Outlook genom att lägga till följande registervärde:

Outlook 2003

HKEY_CURRENT USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\DefaultPath

Outlook 2007

HKEY_CURRENT USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\DefaultPath

Outlook 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Options** **\DefaultPath

Outlook 2016 och 2019

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Options** **\DefaultPath

Gör så här:

Varning

Om du använder Registereditorn på fel sätt kan du orsaka allvarliga problem som kan innebära att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som beror på felaktig användning av Registereditorn. Du använder Registereditorn på egen risk.

  1. klicka på Start och därefter på Kör.

  2. Skriv regedit i rutan Öppna och tryck på Retur.

  3. Leta upp följande undernyckel i registret med registereditorn:
    HKEY_CURRENT USER\Software\Microsoft\Office\1x.0\Outlook\Options

  4. Redigera-menyn pekar du på Nytt och väljer sedan Strängvärde.

  5. Skriv DefaultPath och tryck på Retur.

  6. Dubbelklicka på DefaultPath värdet.

  7. I dialogrutan Redigera sträng skriver du sökvägen, inklusive enhetsbeteckningen, till den mapp som du vill använda för dina outlook-objekt i rutan Värdedata och väljer sedan OK.

  8. Avsluta Registereditorn.