Synkroniseringen misslyckas när postlådeobjekt ändras via EWS-samtal i cachelagrad Outlook-klient

Ursprungligt KB-nummer:   4093129

Symptom

Anta att du kör Microsoft Outlook 2013-, Outlook 2016-, Outlook 2019- eller Outlook för Office 365-klienten i cachelagrat läge. När du stänger Outlook-klienten och sedan öppnar den igen senare synkroniseras inte ändringar som gjorts i dina postlådeobjekt när Outlook stängdes som förväntat.

Det här problemet uppstår oftast när postlådeobjekt ändras med hjälp av Exchange Web Services-samtal (EWS). Dessa ändringar utförs ibland genom arkiveringslösningar.

Under dessa förhållanden förväntas synkroniseringsfelet för Outlook i cachelagrat läge.

Lösning

Använd någon av följande metoder för att lösa problemet:

  • För cachelagrade Outlook-klienter rensar du offlineobjekt från den mapp där synkroniseringsfelet inträffar. Om du vill ta bort offlineobjekt högerklickar du på mappen i fråga, väljer Egenskaper , väljer fliken Allmänt och sedan Rensa offlineobjekt.
  • Använda Outlook i onlineläge.

Mer information

Outlook är beroende av flera MAPI-egenskaper för synkronisering av cachelagrat läge. De specifika egenskaperna som används i Outlook är PR_CHANGE_KEY och PR_PREDECESSOR_CHANGE_LIST . I det här fallet minska värdena för dessa två egenskaper i stället för ökas när meddelanden ändras via EWS-anrop, och den åtgärden leder till synkroniseringsfelet.