Det går inte att öppna en bifogad fil i Outlook genom att dubbelklicka på den

Ursprungligt KB-nummer:   3106898

Symptom

När du dubbelklickar på en bifogad fil för att öppna den i Microsoft Outlook 2016, Outlook 2019 och Outlook för Office 365 öppnas inte filen. Du kan däremot högerklicka på den bifogade filen och välja Öppna för att öppna den.

Orsak

Det här problemet kan uppstå när inställningen för dubbelklicka-hastigheten för musen är för snabb.

Lösning

Ändra inställningen för snabbklickning till en långsammare inställning:

  1. Markera musobjektet Kontrollpanelen.

    Om Mus inte visas på Kontrollpanelen skriver du musen i sökrutan och väljer sedan Ändra musinställningar.

  2. På fliken Knappar drar du skjutreglaget Hastighet för dubbelklickning åt vänster och väljer sedan OK.

    Musegenskaper Dubbelklicka på hastighet

Anteckning

Att skjuta skjutreglaget för hastighet på dubbelklick ett steg åt vänster räcker vanligtvis för att åtgärda problemet. Men om problemet kvarstår kan du behöva dra det ytterligare.