Skrivbordsaviseringar för e-post (popup-meddelanden) visas inte i Outlook på Windows Server 2012

Ursprungligt KB-nummer:   3182782

Symptom

När Microsoft Outlook 2016 eller Outlook 2013 körs som remoteapp i Windows Server 2012 får du inte nya skrivbordsaviseringar för e-post (popup-meddelanden) som förväntat.

Orsak

Nya skrivbordsaviseringar för e-post skapas explorer.exe. Det går inte att explorer.exe RemoteApp-sessioner. Därför går det inte att skapa aviseringar.

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Outlook när det körs som en RemoteApp i Windows Server 2012.