E-postmeddelanden har tomma enheter när ESET NOD32 4.x är installerat på klientdatorer i Exchange Server 2010

Ursprungligt KB-nummer:   2253312

Symptom

Vissa användare i Microsoft Exchange Server 2010 kan uppleva ett problem där de får e-postmeddelanden med tomt innehåll. Från:-adressen och ämnestexten finns, men inget innehåll finns i meddelandets brödtext.

Det här problemet gäller endast användare i Exchange 2010, som använder Outlook Web App (OWA) eller Outlook som klient, och även har ESET NOD32 4.x antivirus installerat och körs på sina klientdatorer.

Lösning

Kontakta ESET-supporten om du behöver hjälp med det här problemet.

Ansvarsfriskrivning för information från tredje part

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Mer information

Om du aktiverar spårning av pipeline på Exchange 2010-servern ser du att e-postmeddelandet har brödtext tills det har levererats till postlådan.

Mer information om spårning av pipeline finns i Diagnostisera agentproblem med hjälp av pipelinespårning.