MAPI är det enda sättet att ändra profiler programmässigt

Ursprungligt KB-nummer:   266352

Sammanfattning

Det enda sättet att programmässigt ändra MAPI-profiler är via utökad MAPI. Värdena som skrivs in i registret av MAPI har inte dokumenterats och direkt manipulering av dessa värden via API:er (Registry Application Programming Interface) stöds inte.

Mer information

De nycklar och värden som utgör en MAPI-profil beror på de olika leverantörerna som utgör profilen. Eftersom leverantörer inte behöver dokumentera egenskaperna de skriver eller relationen mellan egenskaperna och varandra kan det orsaka oförutsägbara och negativa effekter om dessa värden ändras direkt.