Komma igångGetting started

I det här första avsnittet av interaktiv inlärning, får du lära dig vad Power BI är, hur dess komponenter fungerar tillsammans och hur du kan använda dem för att få insikter i dina data.In this initial section of Guided Learning, you learn what Power BI is, how its building blocks work together, and how you can use them to gain insights to your data.