Visa PowerApps som skapats i din organisationView PowerApps created in your organization

Som miljöadministratör kan du nu hämta en lista över appar som skapas i miljön från PowerApps administrationscenter.As an environment admin, you can now download a list of apps being created in the environment from the PowerApps admin center. Om du är en Office 365 Global-administratör eller en Azure Active Directory-klientadministratör kan du hämta listan över appar för alla miljöer i din organisation.If you are an Office 365 Global admin or an Azure Active Directory tenant admin, you can download the list of apps for all the environments in your organization. Listan innehåller information om appnamn, appskapare, alla anslutningar som apparna använder för att ansluta till datakällor och annan information.The list contains the app name, the creator of the app, any connectors that the app uses to connect to data sources, and other information.

Hämta listan över apparDownload the list of apps

  1. Klicka på Miljöer på vänster sida i PowerApps administrationscenter och välj den miljö för vilken du vill visa listan över appar:In the PowerApps admin center, click on Environments near the left edge and select the environment for which want to view the list of apps:

    Arkiv och Dela

  2. Gå till Resurser från det vågräta navigeringsfältet och välj Appar.Visit Resources from the horizontal navigation and select Apps. Hämta listan över appar genom att klicka på knappen Hämta listan över appar så som visas nedan:Download the list of apps by clicking the Download the list of apps button as shown below:

    Arkiv och Dela

  3. Vänta några minuter på att CSV-filen hämtas och öppna den sedan i Excel.Wait a few minutes for the .csv file to download, and then open it in Excel. Arkiv och DelaFile and Share