Skapa en app från SharePointCreating an app from SharePoint

Generera en treskärmsapp från en SharePoint-lista, och utforska sedan skärmar och kontroller från appen.Generate a three screen app from a SharePoint list, then explore screens and controls from the app. Uppdatera appskärmar, kontroller och fält, och använd formler för att ytterligare anpassa appbeteendet.Update app screens, controls, and fields; and use formulas to further customize app behavior.