Begränsningar och konfiguration i Microsoft PowerAppsLimits and configuration in Microsoft PowerApps

Det här avsnittet innehåller information om aktuella begränsningar och konfigurationsinformation för PowerApps.This topic contains information about the current limits and configuration details for PowerApps.

BegärandenRequests

Dessa begränsningar gäller för varje enskild utgående förfrågan:These limits apply to each single outgoing request:

NamnName GränsLimit
TidsgränsTimeout 180 sekunder180 Seconds
Antal återförsökRetry attempts 44

OBS! Återförsöksvärdet kan variera.NOTE: The retry value may vary. För vissa felvillkor är det inte meningsfullt att försöka igen.For certain error conditions, it doesn't make sense to retry.

IP-adresserIP addresses

Förfrågningar från PowerApps använder sig av IP-adresser som är beroende av den region av miljön som appen befinner sig i.Requests from PowerApps use IP addresses that depend on the region of the environment that the app is in. Vi publicerar inte de fullständiga domännamn som är tillgängliga för PowerApps-scenarier.We don't publish fully qualified domain names available for PowerApps scenarios.

Anrop som görs från en API som är ansluten via en app (till exempel SQL-API:n eller SharePoint-API:n) kommer från den IP-adress som anges senare i det här avsnittet.Calls made from an API connected through an app (for example, the SQL API or the SharePoint API) come from the IP address specified later in this topic.

Du bör använda följande adresser om du t.ex. måste vitlista IP-adresser för en Azure SQL-databas.You should use these addresses if, for example, you must whitelist IP addresses for an Azure SQL database.

RegionRegion Utgående-IP-adressOutbound IP
AsienAsia 52.163.91.227, 52.163.89.40, 52.163.89.65, 52.163.95.29, 13.75.89.9, 13.75.91.198, 13.75.92.202, 13.75.92.12452.163.91.227, 52.163.89.40, 52.163.89.65, 52.163.95.29, 13.75.89.9, 13.75.91.198, 13.75.92.202, 13.75.92.124
AustralienAustralia 13.77.7.172, 13.70.191.49, 13.70.189.7, 13.70.187.251, 13.70.82.210, 13.73.203.158, 13.73.207.42, 13.73.205.3513.77.7.172, 13.70.191.49, 13.70.189.7, 13.70.187.251, 13.70.82.210, 13.73.203.158, 13.73.207.42, 13.73.205.35
KanadaCanada 52.233.30.222, 52.233.30.148, 52.233.30.199, 52.233.29.254, 52.232.130.205, 52.229.126.118, 52.229.126.28, 52.229.123.5652.233.30.222, 52.233.30.148, 52.233.30.199, 52.233.29.254, 52.232.130.205, 52.229.126.118, 52.229.126.28, 52.229.123.56
EuropaEurope 52.166.241.149, 52.166.244.232, 52.166.245.173, 52.166.243.169, 40.69.45.126, 40.69.45.11, 40.69.45.93, 40.69.42.25452.166.241.149, 52.166.244.232, 52.166.245.173, 52.166.243.169, 40.69.45.126, 40.69.45.11, 40.69.45.93, 40.69.42.254
IndienIndia 52.172.54.172, 52.172.55.107, 52.172.55.84, 52.172.51.70, 52.172.158.185, 52.172.159.100, 52.172.158.2, 52.172.155.24552.172.54.172, 52.172.55.107, 52.172.55.84, 52.172.51.70, 52.172.158.185, 52.172.159.100, 52.172.158.2, 52.172.155.245
JapanJapan 104.214.137.186, 104.214.139.29, 104.214.140.23, 104.214.138.174, 13.78.85.193, 13.78.84.73, 13.78.85.200, 13.78.86.229104.214.137.186, 104.214.139.29, 104.214.140.23, 104.214.138.174, 13.78.85.193, 13.78.84.73, 13.78.85.200, 13.78.86.229
USAUnited States 104.43.232.28, 104.43.232.242, 104.43.235.249, 104.43.234.211, 52.160.93.247, 52.160.91.66, 52.160.92.131, 52.160.95.100, 40.117.101.91, 40.117.98.246, 40.117.101.120, 40.117.100.191104.43.232.28, 104.43.232.242, 104.43.235.249, 104.43.234.211, 52.160.93.247, 52.160.91.66, 52.160.92.131, 52.160.95.100, 40.117.101.91, 40.117.98.246, 40.117.101.120, 40.117.100.191
USA (tidig åtkomst)United States (Early Access) 52.161.26.191, 52.161.27.42, 52.161.29.40, 52.161.26.33, 13.66.213.240, 13.66.214.51, 13.66.210.166, 13.66.213.2952.161.26.191, 52.161.27.42, 52.161.29.40, 52.161.26.33, 13.66.213.240, 13.66.214.51, 13.66.210.166, 13.66.213.29

Tjänster som krävsRequired services

Den här listan identifierar alla tjänster som PowerApps Studio kommunicerar med och deras användningsområden.This list identifies all services to which PowerApps Studio talks and their usages. Ditt nätverk får inte blockera de här tjänsterna.Your network must not block these services.

DomänerDomain(s) ProtokollProtocols AnvänderUses
management.azure.commanagement.azure.com httpshttps RPRP
msmanaged-na.azure-apim.netmsmanaged-na.azure-apim.net httpshttps Körbar fil för anslutningsappar/API:erRuntime of Connectors/Apis
login.microsoft.comlogin.microsoft.com
login.windows.netlogin.windows.net
login.microsoftonline.comlogin.microsoftonline.com
secure.aadcdn.microsoftonline-p.comsecure.aadcdn.microsoftonline-p.com
httpshttps ADALADAL
graph.microsoft.comgraph.microsoft.com
graph.windows.netgraph.windows.net
httpshttps Azure Graph – För att hämta användarinformation (t.ex. profilfoto)Azure Graph - For getting user info (e.g. profile photo)
gallery.azure.comgallery.azure.com httpshttps Exempel- och mallapparSample and Template apps
.azure-apim.net.azure-apim.net httpshttps Api Hubs – Olika underdomäner för varje språkApi Hubs - Different sub-domains for each locale
.powerapps.com.powerapps.com httpshttps WebAuth + PortalWebAuth + Portal
.azureedge.net.azureedge.net httpshttps WebAuthWebAuth
.blob.core.windows.net.blob.core.windows.net httpshttps Blobb-lagringBlob storage
vortex.data.microsoft.comvortex.data.microsoft.com httpshttps TelemetriTelemetry