Ändra lösningens utgivarprefix

Alla anpassningar som du gör är en del av en lösning. Varje lösning har en utgivare. Som standard är lösningen du arbetar med i PowerApps Standardlösning för Common Data Services, som är associerad med Standardutgivare för Common Data Service.

Standard-anpassningsprefixet tilldelas slumpmässigt för denna utgivare och kan till exempel vara cr8a3. Detta innebär att namnet på alla nya metadataobjekt som skapas för din organisation får detta tillagt i de namn som används för att ge objekten unika ID:n. Om du skapar en ny entitet kallad Djur skulle det unika namnet som används av Common Data Service bli cr8a3_animal. Samma sak gäller för alla nya fält (attribut), relationer eller alternativ för alternativuppsättningar.

Såvida du inte ska distribuera lösningen så att den installeras tillsammans med metadataobjekt som har skapats för en annan utgivare, är annpassningsprefixet inte viktigt. Det visas inte för de flesta som använder dina appar. Däremot visas det för utvecklare och andra tekniska yrkespersoner som exempelvis skapar rapporter. Det finns ett snabbt sätt att förstå vilken lösning som lade till objektet.

Av denna anledning gillar många användare att byta lösningsutgivarprefixet så att det blir mer beskrivande, särskilt vid visning av metadataobjekt som innehåller de som importerades från andra lösningar.

Anteckning

Om du ändrar lösningens utgivarprefix bör du göra det innan du skapar ett nytt metadata-objekt. Du kan inte byta namn på metadata-objekt. När du ändrar värdet för anpassningsprefixet ska du se till att använda tabbtangenten för att gå till nästa fält. Värdeprefixet genererar automatiskt ett värde baserat på anpassningsprefixet. Det här värdet används när du lägger till alternativ i alternativuppsättningar och ger en indikator om vilken lösning som användes för att lägga till alternativet.

Ändra lösningens utgivarprefix för Common Data Service standardutgivare

 1. Markera Modelldriven längst ned till vänster i PowerApps-portalen.
 2. Klicka på Avancerat i det vänstra navigeringsfönstret om du vill öppna Standardlösningen för Common Data Services
 3. I lösningsutforskaren väljer du området Information i det vänstra navigeringsfönstret.
 4. Klicka på länken Utgivare för att öppna formuläret Standardutgivare för Common Data Service.
 5. Ändra fältvärdet Prefix till önskat anpassningsprefix.
 6. Klicka på Spara och stäng.

Ändra utgivarprefixet för valfri utgivare

Personer som distribuerar lösningar arbetar vanligtvis med en lösning som de själva skapat snarare än standardtjänsten för Common Data Services. Anpassningsprefix anges vanligtvis när lösningen skapas. Du kan ändra anpassningsprefix för en annan ohanterad lösning som du arbetar med genom att följa stegen nedan:

 1. Markera Modelldriven längst ned till vänster i PowerApps-portalen.
 2. Klicka på Avancerat i det vänstra navigeringsfönstret om du vill öppna Standardlösningen för Common Data Services
 3. Redigera URL-adressen till sidan om du vill ta bort allt efter dynamics.com och läsa in sidan igen.
 4. Gå till Inställningar > Anpassning > Anpassningar.
 5. Klicka på Utgivare. Du kan nu se en lista över de utgivare som är tillgängliga.
 6. Markera den utgivaren som du vill redigera för att öppna formuläret för utgivaren.
 7. Ändra fältvärdet Prefix till önskat anpassningsprefix.
 8. Klicka på Spara och stäng.