Skapa många till många-entitetsrelationer i Common Data Service med PowerApps-portalen

PowerApps-portalen erbjuder ett enkelt sätt att skapa och redigera många till många-entitetsrelationer för Common Data Service.

Portalen aktiverar konfigurering av de vanligaste alternativen, men vissa alternativ kan bara anges med hjälp av lösningsutforskaren. Mer information:

Visa många till många-entitetsrelationer

  1. Från PowerApps-portalen väljer du antingen designläget Modellstyrd eller Arbetsyta.
  2. Välj Data > Entiteter och markera den enhet som innehåller de relationer som du vill visa.
  3. Med fliken Relationer markerad kan du välja följande vyer:
Vy Beskrivning
Alla Visar alla relationer för entiteten
Anpassad Visar endast anpassade relationer för entiteten
Standard Visar endast standardrelationer för entiteten

Entitetsrelationer för konto

Många till många-relationer har en relationstyp av Många till många.

Anteckning

Den entitet som du visar kan ha inga många till många-relationer.

Skapa relationer

N'r du visar entitetsrelationer, markera Lägg till relation i kommandofältet och välj Många till många.

Välj relationstyp

I panelen många till många, välj den entitet du vill relatera till den aktuella entiteten.

Många till många-panel med kontoentiteten vald

Välj Fler alternativ för att visa värdena Relationsnamn och Relationens entitetsnamn

Många till många-panel med fler alternativ vald

Värdena för dessa fält skapas baserat på de entiteter som valts.

Anteckning

Om du skapar fler än en n till n-relation med samma två entiteter måste du redigera det genererade fälten Relationsnamnet och Relationens enhetsnamn så att de blir unika.

Välj OK för att stänga panelen n till n. Relationen skapas när du sparar ändringar i entiteten.

När den sparats är det inget som kan ändras med hjälp av PowerApps-portal. För att redigera relationens egenskaper för modelldrivna appar med lösningsutforskaren.

Ta bort relationer

Markera den relation du vill ta bort när du visar entitetsrelationer.

Ta bort entitetsrelation

Du kan använda kommandot Ta bort relation från kommandofältet eller snabbmenyn när du klickar på ellipser (...).

Ta bort många till många-relationen tas den skapade relationsentiteten bort. Alla data som ansluter entiteter med hjälp av relationen försvinner.

Se även

Skapa N till N (många-till-många)-entitetsrelationer
Skapa N till N-entitetsrelationer (många till många) i Common Data Service med lösningsutforskaren