Skapa en Power BI-rapport

Common Data Service låter dig ansluta direkt till data med Power BI Desktop för att skapa rapporter och publicera dem till Power BI. Power BI kan rapporter användas i instrumentpaneler, delas med andra användare och har kompatibilitet till Power BI-mobilappen.

Power BI Desktop

Förutsättningar

Om du vill använda Power BI med Common Data Service, behöver du följande:

 • Hämta och installera Power BI Desktop, vilket är ett gratisprogram som körs på den lokala datorn. Du kan hämta Power BI desktop här.
 • Common Data Service-miljö med tillverkarbehörighet för åtkomst till portalen och läsbehörigheter för åtkomst till data i entiteter.

Söka efter Common Data Service miljö URL

 1. Öppna PowerApps och markera den miljö som du vill ansluta till och klicka på inställningsväxel i övre högra hörnet och på avancerade anpassningar

  Common Data Service-miljö

 2. Klicka på resurser under avsnittet Utvecklarresurser som öppnar en ny flik.

  Common Data Service-miljö

 3. Kopiera webbfilsroten för URL:en i en ny flik, detta är unik URL för din miljö. URL:en ska vara i formatet https://yourenvironmentid.crm.dynamics.com/ se till att du inte kopierar resten av URL:en. Håll detta på non lämplig plats så att du kan använda den när du skapar en PowerBI-rapport.

  Common Data Service-miljö

Ansluta till Common Data Service från Power BI Desktop

 1. Starta Power BI Desktopa, om det är första gången kan du bli uppmanad med en välkomstskärm eller tas direkt till en tom arbetsyta - oavsett hur klicka på hämta data och markera mer för att öppna den fullständiga listan över datakällor som är tillgängliga för Power BI Desktop.

  Power BI Desktop

 2. Klicka på onlinetjänster och Common Data Service (Beta) i listan med kontakter. Klicka på Anslut.

  Power BI Desktop

 3. Klistra in i din Common Data Service-miljö URL till fältet Server-URL och klicka på Ok. Om det är första gången uppmanas du att logga in med samma autentiseringsuppgifter som du använder för att ansluta till PowerApps och Common Data Service.

  Power BI Desktop

 4. Navigatorn visar alla entiteter som är tillgängliga för den aktuella miljön grupperade i tre mappar. Expandera Common Data Model-mappen.

  • Common Data Model - dessa är standardentiteter som vanligtvis används och är tillgängliga i alla miljöer som en del av Common Data Model.
  • Anpassade entiteter - är entiteter som du har skapat eller importerat i din miljö.
  • System - innehåller alla entiteter i företaget, inklusive Common Data Model och anpassade entiteterna.

  Power BI Desktop

 5. Välj entiteten konto för att förhandsgranska data i den högra rutan och klicka på läs in.

  Power BI Desktop

 6. Entiteten laddas nu i rapporten och du kan börja skapa rapporter eller fortsätta processen om du vill lägga till fler entiteter.

  Power BI Desktop

 7. Klicka på fältet namn i fältpanelen för att lägga till nya visuella effekter i rapportarbetsytan. Du kan nu fortsätta processen och ändra visuella effekter för att skapa rapporten.

  Power BI Desktop

Använda alternativuppsättningar

Alternativuppsättningar används i entiteter kan användas som en nedrullningsbar lista över värden till en användare i appar och flöden. När Power BI-anslutningen används visas alternativuppsättningsfält som två kolumner för att visa både unikt värde och visningsvärde.

Till exempel, om du har en alternativuppsättning i en entitet med namnet ApprovalStatus, bör du se två fält i Power BI:

 • ApprovalStatus – detta visar ett unikt heltal för varje objekt i din alternativuppsättning, detta är en hjälp vid tillämpning av filter så att de inte påverkas om du gör framtida ändras till visningsnamnet.

 • ApprovalStatus_display - Detta visar objektets vänliga visningsnamn och används oftast när alternativet visas i en tabell eller ett diagram.

  ApprovalStatus ApprovalStatus_Display
  1 Skickat
  2 Granskning pågår
  3 Godkänd
  4 Avvisad

Relationer i Common Data Service kräver att du skapar en relation inom PowerBI desktop mellan de två entiteterna med hjälp av ett GUID-fält, detta är en systemgenererad unik identifierare som garanterar att relationer skapas för att skapa poster där tvetydighet eller dubbletter kan existera tillsammans med andra fält. Du kan läsa mer om hur du hanterar relationer i Power BI Desktop här.

När vissa relationer kan skapas automatiskt kan du granska och säkerställa att rätt relationer upprättas när du skapar en rapport:

 • Uppslagsfält på entiteten innehåller GUID för posten i den relaterade entiteten.
 • Den relaterade entiteten har ett fält i formatet ”[EntityName]id” som innehåller GUID, till exempel Accountid eller MyCustomEntityid
 • Med funktionen PowerBI desktop hanterar relationer skapar du en ny relation mellan ditt uppslagsfält och ID-fältet för den relaterade entiteten.

Nästa steg