Entitetsöversikt

Entiteter används för att modellera och hantera affärsdata. När du utvecklar en app kan du använda standardentiteter, anpassade entiteter eller båda. CDS för appar ger standardentiteter som standard. Dessa är utformade för, i enlighet med bästa praxis för att samla in data om de vanligaste begreppen och scenarier inom en organisation.

Se även

Skapa en anpassad entitet
Typer av entiteter.