Skapa ett systemdiagram för modelldriven app

I det här avsnittet lär du dig hur du skapar ett systemdiagram. Systemdiagram är organisationsägda diagram som är tillgängliga för alla som har behörighet att läsa data som kör programmet. Systemdiagram kan inte tilldelas eller delas med specifika app-användare.

 1. Logga in på PowerApps.

  Viktigt

  ”Om det modellstyrda designläget är inte tillgängligt, kan du behöva Skapa en miljö.

 2. Expandera Data, välj entiteter, markera den entitet som du vill ha och välj sedan fliken diagram.

 3. I verktygsfältet väljer du Lägg till diagram.

 4. Ange diagramtyp och hur data ska visas i diagrammet.

  • Ange diagramnamnet, till exempel antal anställda efter konto.

  • I listrutorna Välj fält:

   • I listrutan Markera fält serieaxeln väljer du ett fält till exempel Antal anställda.
   • I listrutan Markera fält kategoriaxeln väljer du ett fält till exempel kontonamn.
  • Ange en beskrivning som identifierar diagrammets syfte i diagrammet, till exempel diagram för den här kolumnen visar antal anställda efter kontonamn.

  Exempeldiagram

 5. Välj Spara och stäng.

Nästa steg

Skapa eller redigera instrumentpaneler