Identifiera appar via AppSourceDiscover apps via AppSource

Apparna du skapar och publicerar med PowerApps identifieras och används i Dynamics 365 på webben.The apps you build and publish with PowerApps are discovered and used in Dynamics 365 on the web. Den visar alla dina appar – appar som du uttryckligen har valt att använda (som startas från en resurs i e-post eller genom att öppna från AppSource) eller som en administratör har etablerat för dig.It displays all of your apps -- the apps that you've specifically chosen to use (that is, by launching from a share email or opening from AppSource) or that an admin has provisioned for you. Detta inkluderar alla dina appar från PowerApps samt Dynamics 365-program från Microsoft.This includes all of your apps from PowerApps, as well as Dynamics 365 applications from Microsoft. Du kan söka efter appar, filtrera efter miljö och fästa appar som du använder oftast överst på sidan.You can search for apps, filter by environment, and pin the apps you use most frequently to the top of the page.

Appar på Dynamics 365

Microsoft AppSource är inbäddat i startsidan för Dynamics 365 och genom hela den vanliga navigeringen.Microsoft AppSource is now embedded in the Dynamics 365 home page and throughout the common navigation. Nu ingår ett privat galleri med appar som är tillgängliga i ditt företag.It now includes a private gallery of apps available to you within your company. Välj Hämta fler appar från startsidan eller i åtgärdsfönstret och gå till fliken Min organisation för att se tillgängliga appar.Select Get more apps from the home page or task pane, and navigate to the My Organization tab to see apps that are available to you.

Appar på Dynamics 365

Appar som är byggda med PowerApps och delas med en säkerhetsgrupp eller hela företaget med användarbehörighet kommer att visas här som standard, i stället för att ta upp plats på startsidan.Apps built with PowerApps and shared with a security group or the entire company with User permission will appear here, instead of cluttering your home page by default. När du hämtar en app från AppSource kommer den att visas på startsidan och det är enkelt att komma åt den var du än befinner dig.When you get an app from AppSource, it will then appear on the home page and be easily accessible throughout the experience.

Appar på Dynamics 365