Kör en app för arbetsytor från en SharePoint-sidaRun a canvas app from a SharePoint page

Du kan lägga till en app för arbetsytor i PowerApps på en SharePoint Online-sida med hjälp av PowerApps-webbdelen.You can add a PowerApps canvas app to a SharePoint Online page using the PowerApps web part. Sedan kan användarna köra en app från SharePoint Online-sidan.Then users can run the app from the SharePoint Online page. Mer information: Office Använda webb delen PowerAppsMore information: Office: Use the PowerApps web part