Köra en modelldriven app på en mobil enhetRun a model-driven app on a mobile device

När appen har skapats och sedan delas med dig kan du köra den på en mängd olika populära mobila enheter, till exempel Windows, iOS, Android, eller i en webbläsare.After the app is created and then shared with you, you can run that app on a variety of popular mobile devices such as Windows, iOS, Android, or in a web browser. I det här ämnet lär du dig att köra en modelldriven app på en mobil enhet.In this topic, you'll learn how to run a model-driven app on a mobile device.

Om du inte har registrerat dig för PowerApps kan du registrera dig kostnadsfritt innan du börjar för att följa den här proceduren.To follow this procedure, if you're not signed up for PowerApps, sign up for free before you begin. Se även till att du har åtkomst till en app som du själv skapat eller som någon annan skapat och delat med dig.Also, make sure you have access to an app that you created or that someone else created and shared with you.

Köra en modelldriven appRun the model-driven app

Modelldrivna appar fungerar inte i PowerApps-mobilappen.Model-driven apps don't run in the PowerApps mobile app. Istället kör du en modelldriven app på en mobil enhet med hjälp av antingen Dynamics 365-mobilappen eller i telefonens webbläsare.Instead, you run a model-driven app on a mobile device using either the Dynamics 365 mobile app or in the phone's web browser.

Använda mobilappenUse the mobile app

Installera appen Dynamics 365 för telefoner eller Dynamics 365 för surfplattor från enhetens appbutik.Install the Dynamics 365 for phones or Dynamics 365 for tablets app from your device’s app store. Mer information: Installera Dynamics 365 för telefoner och surfplattorMore information: Install Dynamics 365 for phones and tablets

Mobilapp för telefoner

Kör i telefonens webbläsareRun in your phone’s browser

Gå till Dynamics 365-startsidan eller ange appens URL direkt i din telefons webbläsare och följ anvisningarna på skärmen för att läsa in appen.Go to the Dynamics 365 home page or enter the app URL directly into your phone’s web browser and follow the directions on your screen to load the app. Mer information: Köra en app i en webbläsareMore information: Run an app in a web browser

Kör appen i telefonens webbläsare

Nästa stegNext steps

I det här ämnet fick du lära dig att köra en modelldriven app på en mobil enhet.In this topic, you learned how to run a model-driven app on a mobile device. Information om:For information about: