Självstudier för att skriva cmdlets

Det här avsnittet innehåller självstudier för att skriva cmdlets. De här självstudierna innehåller den kod som behövs för att skriva cmdletarna, samt en förklaring av varför koden behövs. De här ämnena är mycket användbara för dem som precis har börjat skriva cmdlets.

Viktigt

De som vill ha kodexempel med mindre beskrivning finns i Cmdlet-exempel.

I det här avsnittet

GetProc-självstudie – Den här självstudien beskriver hur du definierar en cmdlet-klass och lägger till grundläggande funktioner som att lägga till parametrar och rapportera fel. Cmdleten som beskrivs i den här självstudien liknar cmdleten Get-Process som tillhandahålls av Windows PowerShell.

StopProc-självstudie – Den här självstudien beskriver hur du definierar en cmdlet och lägger till funktioner som användaruppmaning, stöd för jokertecken och användning av parameteruppsättningar. Cmdleten som beskrivs här utför samma uppgift som cmdleten Stop-Process som tillhandahålls av Windows PowerShell.

SelectStr-självstudie – Den här självstudien beskriver hur du definierar en cmdlet som kommer åt ett datalager. Cmdleten som beskrivs här utför samma uppgift som select-string-cmdleten som tillhandahålls av Windows PowerShell.

Se även

Självstudie om GetProc

Självstudie om StopProc

Självstudie om SelectStr

Windows PowerShell SDK