Verifiera parameterindata

PowerShell kan verifiera argumenten som skickas till cmdlet-parametrar på flera olika sätt. PowerShell kan verifiera längden, intervallet och mönstret för tecknen i argumentet. Den kan verifiera antalet argument som är tillgängliga (antalet). Dessa valideringsregler definieras av valideringsattribut som deklareras med parameterattributet för offentliga egenskaper för cmdlet-klassen.

För att validera ett parameterargument använder PowerShell-körningen informationen som tillhandahålls av valideringsattributen för att bekräfta värdet för parametern innan cmdleten körs. Om parameterindata inte är giltiga får användaren ett felmeddelande. Varje valideringsparameter definierar en valideringsregel som framtvingas av PowerShell.

PowerShell tillämpar valideringsreglerna baserat på följande attribut.

ValidateCount

Anger det lägsta och högsta antalet argument som en parameter kan acceptera. Mer information finns i Deklaration av attributet ValidateCount.

ValidateLength

Anger det lägsta och högsta antalet tecken i parameterargumentet. Mer information finns i ValidateLength Attribute Declaration.

ValidatePattern

Anger ett reguljärt uttryck som validerar parameterargumentet. Mer information finns i Deklaration av attributet ValidatePattern.

ValidateRange

Anger de lägsta och högsta värdena för parameterargumentet. Mer information finns i Deklaration av attributet ValidateRange.

ValidateSet

Anger giltiga värden för parameterargumentet. Mer information finns i Deklaration av attributet ValidateSet.

Se även

Verifiera parameterindata

Skriva en Windows PowerShell-cmdlet