CustomEntry-element för CustomEntries för Controls för View (format)

Ger en definition av kontrollen. Det här elementet används när du definierar kontroller som kan användas av en vy.

Konfigurations element (format) ViewDefinitions element (format) (format) styr element (format) styr element (format) kontroll element för Controls (format) CustomControl-element för kontroll för Control for View (format) CustomEntries-element för CustomControl för View (format) CustomEntry-element för CustomEntries för View (format)

Syntax

<CustomEntry>
  <EntrySelectedBy>...</EntrySelectedBy>
  <CustomItem>...</CustomItem>
</CustomEntry>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och CustomEntry elementets överordnade element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Element Beskrivning
EntrySelectedBy-element för CustomEntry för Controls för View (format) Valfritt element.

Definierar de .NET-typer som använder den här kontroll definitionen eller det villkor som måste finnas för att den här definitionen ska kunna användas.
CustomItem-element för CustomEntry för Controls för View (format) Nödvändigt element.

Definierar hur kontrollen visar data.

Överordnade element

Element Beskrivning
CustomEntries-element för CustomControl för View (format) Innehåller definitionerna för kontrollen.

Kommentarer

Se även

CustomEntries-element för CustomControl för View (format)

Skriva en PowerShell-formateringsfil