CustomEntry-element för CustomEntries för CustomControl för View

Innehåller en definition av den anpassade kontrollvyn.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • CustomControl-element
  • CustomEntries-element
  • CustomEntry-element

Syntax

<CustomEntry>
  <EntrySelectedBy>...</EntrySelectedBy>
  <CustomItem>...</CustomItem>
</CustomEntry>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och det överordnade elementet för CustomEntry elementet. Du måste ange de objekt som visas av definitionen.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Element Beskrivning
EntrySelectedBy-element för CustomEntry för View Valfritt element.

Definierar de .NET-typer som använder definitionen av den anpassade kontrollvyn eller det villkor som måste finnas för att den här definitionen ska kunna användas.
CustomItem-element för CustomEntry för View Definierar en kontroll för den anpassade kontrolldefinitionen.

Överordnade element

Element Beskrivning
CustomEntries-element för CustomControl för View Innehåller definitionerna av den anpassade kontrollvyn. Den anpassade kontrollvyn måste ange en eller flera definitioner.

Kommentarer

I de flesta fall krävs bara en definition för varje anpassad kontrollvy, men det är möjligt att ha flera definitioner om du vill använda samma vy för att visa olika .NET-objekt. I dessa fall kan du ange en separat definition för varje objekt eller uppsättning objekt.

Se även

CustomControl-element för View

CustomItem-element för CustomEntry för View

EntrySelectedBy-element för CustomEntry för View

Skriva en PowerShell-formateringsfil