NewLine-element för CustomItem för CustomControl för View (format)

Lägger till en tom rad i visningen av kontrollen. Det här elementet används när du definierar en anpassad kontrol vy.

Konfigurations element (format) ViewDefinitions element (format) View-element (format) CustomControl element (format) CustomEntries-element för CustomControl för View (format) CustomEntry-element för CustomEntries för View (format) CustomItem-element för CustomEntry för View (format) element för ny rad för CustomItem (format)

Syntax

<NewLine/>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och NewLine elementets överordnade element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
CustomItem-element för CustomEntry för vy (format) Definierar en kontroll för den anpassade kontrollen.

Kommentarer

Se även

CustomItem-element för CustomEntry för vy (format)

Skriva en PowerShell-formateringsfil