SelectionSetName-element för SelectionCondition för EntrySelectedBy för EnumerableExpansion (format)

Anger den uppsättning av .NET-typer som utlöser villkoret. När någon av typerna i den här uppsättningen är närvarande uppfylls villkoret.

DefaultSettings-element för konfigurations element (format) EnumerableExpansions-element (format) EnumerableExpansions-element (format) EntrySelectedBy-element för EnumerableExpansion (format) SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för EnumerableExpansion (format) SelectionSetName-element för SelectionCondition för EntrySelectedBy (format)

Syntax

<SelectionSetName>NameofSelectionSet</SelectionSetName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och SelectionSetName elementets överordnade element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för EnumerableExpansion (format) Definierar det villkor som måste finnas för att expandera samlings objekt i den här definitionen.

Textvärde

Ange namnet på urvals uppsättningen.

Kommentarer

Urvals villkoret kan ange en urvals uppsättning eller en .NET-typ, men det går inte att ange båda. Mer information om hur du använder urvals villkor finns i definiera villkor för att visa data.

Urvals uppsättningar är vanliga grupper av .NET-objekt som kan användas av alla vyer som format filen definierar. Mer information om hur du skapar och refererar till urvals uppsättningar finns i definiera urvals uppsättningar.

Se även

Definiera valuppsättningar

SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för EnumerableExpansion (format)

Skriva en PowerShell-formateringsfil