Filtrera Sök Resultat

Fliken paket visar alla tillgängliga paket i PowerShell-galleriet.

Det finns flera sätt att filtrera, sortera och söka i paketen. Klicka på paketet om du vill se mer information om ett visst paket.

Filtrera efter

Med list rutan filtrera efter kan användare filtrera resultaten genom att:

 • Inkludera för hands version
 • Endast stabilt

Information om "för hands version" och "stabil" finns i för hands versions tillägg som läggs till i PowerShellGet och PowerShell-galleriet i PowerShell-teamets blogg.

Med kryss rutorna under List rutan kan användarna filtrera resultaten genom att:

 • Paket typer
  • Modul
  • Skript
 • Kategorier
  • Cmdlet
  • DSC-resurs
  • Funktion
  • Roll kapacitet
  • Arbetsflöde

Om du bara vill se moduler i PowerShell-galleriet kontrollerar du modulen i paket typerna. På samma sätt kan du kontrol lera skriptet i paket typerna om du bara vill se skript i PowerShell-galleriet.

Anteckning

Filtren är inkluderade. Exempel: ett paket som innehåller båda cmdletar och funktioner visas om antingen cmdlet eller function (eller båda) är markerade. Om ingen väljs visas inte paketet. På samma sätt visas bara paket som innehåller en av dessa kategorier om du väljer alla kategorier. Paket som inte tillhör någon av dessa kategorier visas inte.

Sortera efter

I list rutan Sortera enligt kan användarna sortera resultaten genom att:

 • Popularitet – populariteten bestäms av antalet hämtningar
 • A-Z-alfabetiskt efter paket namn
 • Senaste-paket visas i ordning av Publicerings datum

Med sökrutan kan användarna söka igenom paketen efter nyckelord. Mer information finns i syntax för Galleri sökning.