PowerShell-galleriet GDPR-kompatibilitet

Översikt

I maj 2018 trädde en europeisk sekretess lagstiftning, allmän dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ålägger nya regler för företag, myndigheter, ideella organisationer och andra organisationer som tillhandahåller varor och tjänster till personer i EU, eller som samlar in och analyserar data som är kopplade till EU-invånare. GDPR gäller oavsett var organisationen har sin verksamhet.

Anteckning

Den här artikeln innehåller anvisningar för hur du tar bort personliga data från PowerShell-galleriet och kan användas för att stödja dina skyldigheter enligt GDPR. Om du letar efter allmän information om GDPR finns den i GDPR-avsnittet i Service Trust-portalen.

Personligt identifierbara data

PowerShell-galleriet lagrar följande information som kan tillhandahållas av användare, som kan innehålla personlig information:

 • PowerShell-galleriet konto
 • Paket som publicerats till PowerShell-galleriet
 • E-postkorrespondens med PowerShell-galleriet-teamet

De flesta användare skapar inget PowerShell-galleriet-konto. Det krävs inget konto om du inte ska publicera ett paket eller använda funktionen "kontakta ägare" i PowerShell-galleriet. Förutom e-postkorrespondens som initierats av användaren, lagrar PowerShell-galleriet inte personligt identifierbar information för användare som inte har skapat något konto.

Användare som skapar ett PowerShell-galleriet konto kan publicera paket till PowerShell-galleriet. Dessa paket förväntas vara PowerShell-kod, men kan innehålla annan information, inklusive personlig information. Informationen nedan visar hur du kan hämta alla paket som du har publicerat i PowerShell-galleriet.

I följande avsnitt beskrivs hur PowerShell-galleriet stöder DSR (data subject requests) genom att förklara hur du exporterar information som lagras i PowerShell-galleriet och hur du begär borttagning av den här informationen.

E-post

E-postkorrespondens kan vara något av följande:

 • E-post som skickas till ägare av PowerShell-galleriet-paket om kod analysen upptäcker ett problem med ett paket som de har publicerat till PowerShell-galleriet
 • E-post som skickas av någon till PowerShell-galleriets teamet med hjälp av e-postadressen på sidan kontakta oss cgadmin@microsoft.com
 • Registrerade användare som använder funktionen "kontakta ägare" i PowerShell-galleriet för att skicka e-post till ägaren av ett paket i PowerShell-galleriet

E-postmeddelanden som skickas av eller till PowerShell-galleriet har en bevarande princip på 90 dagar för att stödja möjliga säkerhets undersökningar bör skadlig kod identifieras på PowerShell-galleriet. E-postmeddelanden tas bort av en princip efter 90 dagar.

Du kan begära kopior av alla e-postmeddelanden som skickas till eller från din e-postadress och PowerShell-galleriet inom de föregående 90 dagarna. Skicka ett e-postmeddelande till cgadmin@microsoft.com , med rubriken: "DSR-begäran om e-post som är relaterad till det här kontot", för att begära denna korrespondens. Ange vilken information du begär i meddelandets brödtext (till exempel: skicka alla e-postmeddelanden som skickas till eller tas emot från den här e-postadressen.) Alla e-postmeddelanden som involverar din e-postadress inom 90 dagar från det att begäran skickas inom 7 arbets dagar.

Om du har skapat ett PowerShell-galleriet konto kan du hitta all personlig information som har lagrats i PowerShell-galleriet genom att utföra följande steg:

 1. Logga in på PowerShell-galleriet och klicka sedan på ditt användar namn
 2. Nästa sida som visas är konto sidan som visar den e-postadress som används för det PowerShell-galleriet kontot

Om du har skapat fler än ett konto i PowerShell-galleriet måste du upprepa de här stegen för varje konto.

För att under lätta exporten av paket som publiceras till PowerShell-galleriet har vi publicerat skriptet "GetPSGalleryItemsForAuthor" till PowerShell-galleriet. Det här skriptet exporterar en kopia av varje version av varje paket som försätts i PowerShell-galleriet baserat på den författar information som lagras i paketet.

Anteckning

Författaren lagras i paket manifestet när du publicerar ditt paket. Det finns ingen garanti för att författaren är samma identitet som det konto som du använder i PowerShell-galleriet. Om du använder något annat värde i fältet författare måste du ange det värdet när du använder det här skriptet.

Du kan hämta skriptet med hjälp av följande PowerShell-kommando:

Save-Script Get-repository psgallery

Du kan sedan köra skriptet direkt genom att köra följande PowerShell-kommandon:

# cd <local folder location>
.\GetPSGalleryItemsForAuthor.ps1

Du uppmanas att ange författaren och en mapp i systemet där du vill att paketen ska sparas.

Om du vill ta bort ditt PowerShell-galleriet-konto eller paket som du äger i PowerShell-galleriet skickar du e-post till cgadmin@microsoft.com med rubriken: "GDPR-begäran om objekt som är relaterade till det här kontot". I bröd texten i meddelande läget, vilken information som du vill ta bort. Exempel:

 • Ta bort version x. y. z för mitt pakets paket namn.
 • Ta bort alla versioner av mitt pakets paket namn.
 • Ta bort mitt PowerShell-galleriet-konto

PowerShell-galleriet-administratörer kommer att svara inom 7 arbets dagar. De angivna paketen tas bort inom 30 dagar efter att begäran har skickats.